<< >>

Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.“ (Matouš 18,22)

Včera jsme se začali zabývat Petrovou otázkou ohledně hranic odpouštění. Tento učedník však nepoložil jen otázku, ale hned přišel i s velkorysou odpovědí. Odpustit sedmkrát je mnoho, zvláště v citlivých otázkách.
Ježíš odpovídá Petrovi nadvakrát. Zaprvé říká, že správným počtem není sedmkrát, ale „sedmdesát sedmkrát“, neboli 490krát. To je hodně odpouštění (i kdyby se jednalo jen o sedmasedmdesátkrát, jak uvádějí některé překlady) – tolik, že by se člověk asi spletl, než by dospěl k počtu 491 (nebo i 78). Ježíš nás zde ale neučí aritmetiku odpouštění, nýbrž přichází s myšlenkou, že odpouštění má být bez hranic.
To není odpověď, kterou Petr očekával, protože – jak jsme si mohli všimnout včera – Petr, podobně jako vy a já, se ve skutečnosti více zajímá o hranice křesťanské lásky a snášenlivosti než o její rozsah. Je to přece uklidňující vědět, ve kterém bodě mohu s čistým svědomím přestat milovat svého bližního, být si vědom toho, kdy jsem naplnil svoji kvótu lásky a odpuštění a mohu jako „dobrý křesťan“ nechat lidi, aby se jim dostalo, co si zaslouží.
Až příliš často nalézám sebe sama, jak stojím v jedné řadě s Petrem a typicky lidským způsobem se ptám: Kdy už to stačilo? Kdy mám právo vybuchnout před těmi hlupáky, se kterými musím žít, pracovat nebo sdílet víru?
To všechno jsou reálné a praktické otázky každodenního života. Zvláště proto, že ti druzí opravdu bývají často omezení či otravní – skutečně si zaslouží trochu mého hněvu, pořádné vynadání, pár slov od srdce. Je to tak. Měl jsem s nimi takovou trpělivost, ale zdá se, že jim to pořád nedochází. Když tedy problém neřeší odpuštění, možná je probere, naliji-li jim čistého vína.
Tato úvaha koresponduje s Petrovým i mým myšlením. Avšak Ježíš nás oba vyvádí dokonale z míry, když prohlásí, že pro odpouštění neexistuje žádná hranice. Petr tuto odpověď nechápe. A tak v několika dalších verších Ježíš přichází s ilustrací toho, o co mu jde.

Hospodine, dej mi dobrý sluch, abych slyšel, když mi můj Pán říká něco, čemu opravdu potřebuji porozumět.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 4. července 2019 Zamyšlení