<< >>

Odmítli poslouchat a ani si nevzpomněli na divuplné skutky, které jsi pro ně činil. Byli tvrdošíjní a vzali si vzdorně do hlavy, že se vrátí do svého otroctví. Ty jsi však Bůh ochotný odpouštět, milostivý a soucitný, shovívavý a nesmírně milosrdný, proto jsi je neopustil. Nehemjáš 9‚17

Knihu Nehemjáš by si měl přečíst každý člověk, který by chtěl nebo měl mluvit o leadershipu, případně by cítil povolání být (především v církvi) vůdcem. Nehemjáš je jedinečný vůdce s neobyčejnými schopnostmi, charakterem a nadáním vést. Zvláštním způsobem jsem si tohoto člověka oblíbil.
Těchto několik vět je z řeči, promluvy, modlitby pronesené krátce předtím, než národ uzavřel smlouvu s Bohem. Novou smlouvu s Hospodinem. Těchto několik vět připomíná dokonce situaci izraelského národa na poušti, čili několik generací zpět, i celou historii národa. Jinými slovy vyjadřuje: „To, že tady dnes stojíme a můžeme budovat chrám a město, je díky tomu, že jsi nás, Hospodine, neopustil, přestože jsme se od Tebe vzdálili a tolikrát jsme tě opustili.“
Nehemjáš s Ezdrášem se neplácají po ramenou, jak se teď daří, jak město roste a národ začíná prosperovat. Přicházejí před Hospodina a vyznávají: „To, že jsme teď tady, je díky tomu, že jsi nás neopustil, že jsi milostivý, milosrdný Bůh.“

Bože, díky, že jsi mě jako jednotlivce i nás jako církev v minulosti neopustil a nezavrhl, že jsi Bůh milostivý a milosrdný.

Tomáš Harastej

...na Tebe s důvěrou čekáme! 17. ledna 2020 Zamyšlení