<< >>

A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy.“ (Matouš 9,2)

Tady se nesetkáváme jen s dalším uzdravením. Tím nejpřekvapivějším na tomto zázraku je fakt, že Ježíš zde spojuje uzdravení muže s odpuštěním jeho hříchů.
Toto spojení neunikne některým z přihlížejících. Matouš 9,3 uvádí, že zákoníci si hned začínají mumlat, že se Ježíš rouhá. Měli bychom vědět, že zákoníci patřili k vzdělané vrstvě společnosti. Byli to odborníci na Mojžíšův zákon. Písmo o nich často hovoří jako u „učitelích zákona“; později sehrají hlavní roli při zatčení a odsouzení Ježíše. Aktuálně však Ježíše pouze obviňují z rouhání. Lukáš nám pomáhá porozumět, co tím myslí, když přidává jejich vysvětlení: „Kdo může odpustit hříchy než sám Bůh?“ (Lukáš 5,21). Podařilo se jim zkrátka přistihnout Ježíše při tom, kdy si nárokuje božskou výsadu.
Jednou z nešťastných skutečností života v církvi je to, že to vypadá, jako by každé sborové společenství mělo vlastní kontingent „zákoníků“. Tito zamračení bratři a sestry pořád hledají, co je kde špatně. A podobně jako u starověkých zákoníků, už samotný tento postoj jim neumožňuje vidět nic pozitivního. Zdá se, že Ježíšovi inkvizitoři zcela pomíjejí význam onoho úžasného zázraku. Při své posedlosti ortodoxií nemají soucit s lidskou bytostí v tísni. Soustředění na tradice jim brání vidět duchovní realitu, která se odehrává před jejich očima. Všechno, co vidí a slyší, je, že Ježíš odpouští ochrnutému. A to jim stačí. Nyní mají proti němu obvinění, které nakonec povede až ke kříži.
Ježíš chápal jejich teologii. Byl si vědom víry zákoníků, že žádný nemocný nemůže být uzdraven, pokud jeho hříchy nebyly odpuštěny – a že to může učinit jen Bůh.
Mohl se vyhnout problémům, kdyby se choval diskrétně. Namísto toho Ježíš přichází s nárokem i výzvou, když říká: „Je snadnější říci ‚odpouštějí se ti hříchy‘, nebo říci ‚vstaň a choď‘?“ (Matouš 9,5).
Tato otázka přivedla zákoníky do nesnází. Jakýkoli podvodník mohl nakonec tvrdit, že odpouští hříchy. Ale žádný to nemohl prokázat. Uzdravený ochrnutý byl však hmatatelným důkazem Ježíšova božství.
Ježíš dokázal pravdivost toho, co řekl. Současně si ale sám podepsal rozsudek smrti.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 26. března 2019 Zamyšlení