<< >>

Když sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy. Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“ A hned byl očištěn od svého malomocenství. (Matouš 8,1–3)

Slova nic nestojí. Hlásat velké věci anebo přijít s působivým kázáním může kdokoli. Před pár lety vystupoval ve městě jeden kazatel, který tvrdil, že budou-li lidé věřit tím správným způsobem, odejdou ze shromáždění, kde on káže, a „už nikdy nezhřeší“. S tím už jsem se setkal. V minulosti jsem něco takového i sám učil. Více by na mě zapůsobilo, kdyby tento muž se slovy, že on má víry dost, opustil sál, sešel dolů k jezeru a přešel po jeho hladině. Skutečná autorita se projevuje činy, ne pouze slovy.
Ježíš měl skutečnou moc, která se projevovala nejen slovy, ale také tím, co byl schopen vykonat. A právě na to poukazuje Matouš 8 a 9. Kapitoly 5–7 představily Ježíše jako autoritativního učitele (viz Matouš 7,29). Bezprostředně poté následují dvě kapitoly, které dokládají, že Ježíš má autoritu v činech stejně jako ve slovech. A zástupy znovu žasnou nad jeho mocí (Matouš 7,28.29; 9,33).
Matoušovo evangelium vykazuje jistou strukturu a plán. Ve verších 8,1 až 9,33 popisuje, jak Ježíš vykonává devět zázraků, kterými demonstruje svoji moc způsobem, jenž nepřipouští žádnou pochybnost o tom, kým skutečně je. V prvním zázraku vyléčí Ježíš malomocného. Malomocenství bylo ve starověku nejobávanější nemocí. Kromě tělesného úpadku přinášelo i sociální stigma. Malomocní byli hned po diagnostikování nemoci vyloučeni z lidské společnosti. Museli opustit svoji rodinu a přátele, zakrývat si tvář a křičet „nečistý“ všude, kudy chodili.
Ježíš jej však dokázal uzdravit. Vládne i nad takovou strašnou nemocí. Osm následujících zázraků pak potvrzuje, že Ježíš má moc nejen nad nemocemi, ale také nad silami přírody a silami ďábelskými. Na závěr této demonstrace Ježíšovy moci Matouš píše: „Zástupy v údivu říkaly: ‚Něco takového nebylo v Izraeli nikdy vídáno‘“ (Matouš 9,33).
Ježíš nejen mluví jako Bůh, ale také jedná jako Bůh. Ježíš má moc. A tato moc je připravena i pro naše očištění, stejně jako byla k dispozici pro nečistého před dvěma tisíci lety.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 22. března 2019 Zamyšlení