<< >>

Odmítli poslouchat a ani si nevzpomněli na divuplné skutky, které jsi pro ně činil. Byli tvrdošíjní a vzali si vzdorně do hlavy, že se vrátí do svého otroctví. Ty jsi však Bůh ochotný odpouštět, milostivý a soucitný, shovívavý a nesmírně milosrdný, proto jsi je neopustil. Nehemjáš 9‚17

Jsou vynálezy, které zásadním způsobem změnily svět a kvalitu života lidí na této planetě. Jen si vezměte takový pluh, kolo, kompas, knihtisk, parní stroj nebo třeba objev penicilinu či moderní komunikační techniku. Pokud bych měl do tohoto výčtu přidat ještě jeden vynález, dlouho bych neváhal: před nedávnem jsem žasl nad předvedením speciálního zařízení, které dokáže zpracovat znečištěnou vodu, splašky z našich toalet, a vytvořit z nich znovu křišťálově čistou vodu, zdravotně nezávadnou, s příjemnou chutí. Tento vynález přináší obrovskou naději zvláště pro území s nedostatkem vody.
Ještě větším zázrakem však je, že Bůh dokáže něco podobného i s lidským životem. Právě nad tím žasli i Izraelci, kteří se vrátili do Jeruzaléma z babylonského zajetí, kam se dostali kvůli svým hříchům. Najednou jim došlo, že Bůh dokáže vzít to, co jsme v životě zkazili, zničili, „znečistili“, a pokud o to stojíme, pak nám nejen odpustí a dá novou šanci, ale zároveň umí přetvořit naše „splašky“ v něco nového a krásného.

Milý Pane Bože, i já žasnu nad tím, že i z toho, co pokazíme, ještě umíš vytvořit něco nového a krásného. Děkuji Ti za to.

Oldřich Svoboda

...na Tebe s důvěrou čekáme! 15. ledna 2020 Zamyšlení