<< >>

Nepřátel se s hněvivým člověkem! Přísloví 22‚24

Pokyn má dvě části: a) nárok na jednání; b) charakteristiku člověka nehodného vztahu. Ten je v původním textu popsán termínem „vlastník hněvu“ (hebr. baal af). Společenské neboli etické hodnocení zde má svůj náboženský rozměr (jde o rub a líc jedné skutečnosti). Hněvivý člověk je nehodný přátelství kvůli tomu, že je posedlý hněvem (je to vztekloun, nikoli jen labilní a nevyrovnaný člověk), tedy napojený na nečisté síly, což hebrejský text může naznačovat zařazením jej do oblasti baalovského kultu.
Je tedy nebezpečný nejen společensky, ale i nábožensky, a proto je zcela nepřípustné investovat do něj své přátelství. Přátelení s ním je prostě zakázáno. Tento nárok nás učí jednak tomu, že je třeba držet hněv na uzdě a nepropadat mu, jednat tomu, že je třeba pečovat o své vztahy. K životu s Bohem tedy patří nutnost rozlišovat, koho do své blízkosti pustíme a od koho se musíme oprostit. S někým se přátelit nelze (to je rozvíjeno ještě v Př 23‚6). K tomu je třeba umět posoudit, kdo je a kdo není našeho přátelství hoden.

Hospodine, my neumíme posoudit, kdo je hoden přátelství, a potřebujeme k tomu Tvou pomoc. Vyznáváme, že neumíme na tento zákaz přiměřeně re­ agovat (je nám toho člověka líto). Provázej nás našimi vztahy a dej nám sílu neinvestovat přátelství do člověka hněvivého.

Jiří Beneš

Tak proto věřím 1. června 2015 Zamyšlení