<< >>

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. 1. Janův 5‚14.15

Všichni máme zkušenosti s nevyslyšenými modlitbami. Nemůžeme najít práci, i když se za to modlíme. Jsme nemocní a náš stav se nelepší… Znamená to, že jsme se nemodlili podle Boží vůle? Ne. Víme, že k Bohu můžeme přijít se všemi starostmi i radostmi.
Znamená to, že vždy bude jednat podle našich přání? Když se Ježíš modlil v Getsemanské zahradě, nakonec dodal: „Ať se stane tvá vůle.“
Jan na jiném místě dodává, že pokud prosíme o odpuštění hříchů, můžeme mít jistotu, že jsou nám odpuštěny.
Mnohdy jsme také zjistili, že i když naše modlitby nebyly vyslyšeny podle našich představ, věci se měnily k lepšímu. Ke každé prosbě bychom proto měli dodat: „ať se stane tvá vůle“, a důvěřovat, že Bůh udělá to, co je pro nás nejlepší.

Pane, nauč nás žít vírou a důvěřovat Ti, i když nás nevyslyšené modlitby občas naplňují nejistotou a zklamáním.

Mikuláš Pavlík

...na Tebe s důvěrou čekáme! 19. ledna 2020 Zamyšlení