<< >>

Odmítli poslouchat a ani si nevzpomněli na divuplné skutky, které jsi pro ně činil. Byli tvrdošíjní a vzali si vzdorně do hlavy, že se vrátí do svého otroctví. Ty jsi však Bůh ochotný odpouštět, milostivý a soucitný, shovívavý a nesmírně milosrdný, proto jsi je neopustil. Nehemjáš 9‚17

Jeden z překladů říká, že si vybrali vůdce, aby je zavedl zpět do otroctví. Lidská paměť je krátká. Tímto neduhem netrpěli jen Izraelci. Svědectví a důkazy o Božím nesporném působení a vedení v našem životě někdy blednou a vyprchávají úměrně úsilí mít „plné hrnce“.
Vůdce zpět se najde vždy. Ať už je to touha po blahobytu, strach z neznáma, nejistá budoucnost či obava ze ztráty jistot. Být vůdcem na cestě vpřed, ke svobodě, k novému a nepoznanému je vždy těžší.
Následovat Krista a kráčet pod Božím vedením je dlouhodobý cíl. Mnoho závodníků vyběhlo na tuto trať s nadšením, ale postupně ji opustilo. Ti, co po ní stále běží, si však nesmějí myslet, že jsou automaticky vyvolení a lepší. Díky Božím vlastnostem, které Nehemjáš jmenuje, se totiž může stát, že odpadlíci budou v cíli dříve než oni.

Pane, nedovol, abychom svobodu, kterou nám nabízíš, vyměnili za falešné jistoty. Děkuji Ti, že i když na cestě vpřed kulháme a máme chuť to vzdát, Ty nás stále podpíráš.

Mikuláš Pavlík

...na Tebe s důvěrou čekáme! 12. ledna 2020 Zamyšlení