<< >>

Lépe je slyšet důtku od moudrého než poslouchat opěvování od hlupáků, neboť jako praskot trní pod hrncem je smích hlupáka. I to je pomíjivost. Kazatel 6‚5.6

Máte rádi kritiku? Já ne. Pochvalu mám raději. Život mne ale učí tomu, že bych si měl vážit i těch, kteří svou kritikou riskují, že je nepochopím a budu se na ně zlobit.
Šalomoun nás díky své moudrosti učí vážit si těch, kteří mají odvahu říkat nám i nepříjemné věci, a tak riskují naši zlobu a nepřátelství. Každý totiž kritiku přijímat neumí. Tomuto umění se musíme učit.
Moudrý Šalomoun otevírá ještě jedno téma. Všímá si nebezpečí neupřímné chvály. Jednak je pomíjivá, takže ti, co nás dnes chválí, nás zítra mohou proklínat. Ještě horší je, když uvěříme opěvování, které nevychází z reality. Začneme si myslet, že jsme skutečně tak skvělí, jak nám pochlebují „hlupáci“, a sami se tak stáváme hlupáky.
Jak už jsem zmínil, kritika se mi neposlouchá dobře. Raději slyším chválu. Díky zkušenostem ale vím, že dopředu mne posouvá spíše „důtka od moudrého“ než „opěvování od hlupáků“. Problém je, že je někdy těžké rozeznat, co je co.
Napomínejme tak, aby naše kritika nikoho nezlomila. Buďme ale opatrní i s tím opěvováním. U obojího platí Ježíšova rada: „Jednej s lidmi tak, jak chceš, aby oni jednali s tebou!“

Bože, nauč mne přijímat „důtku“ jako možnost růstu, a když se setkám s chválou, tak mne chraň před namyšleností a pýchou.

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 11. července 2018 Zamyšlení