<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná, oči tvé jsou holubice pod závojem, vlasy tvé jsou jako stáda koz, které se hrnou z hory Gileádu. Zuby tvé jsou jako stádo ovcí před střiháním, jež z brodiště vystupují, a každá z nich vrhne po dvou, žádná z nich neplodná...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 25. července 2018Zamyšlení

Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé. Kazatel 12‚13.14 „Na mne je spravedlnost krátká,“ říkával kamarádův strýc. Jeho tchán byl členem...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 24. července 2018Zamyšlení

Pamatuj na svého Stvořitele, než se přetrhne stříbrný provaz a rozbije se mísa zlatá a džbán se roztříští nad zřídlem a kolo u studny se zláme. A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. Kazatel 12‚6.7 Na bráně hřbitova mne před léty...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 23. července 2018Zamyšlení

Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: „Nemám v nich zalíbení.“ Kazatel 12‚6.7 „Nemám ti koupit tónovací šampon?“ ptala se mne před pár lety manželka, když začala mít dojem, že už mám těch šedin...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 22. července 2018Zamyšlení

Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny… A člověk se bude bát výšek a úrazů na cestě… Kazatel 12‚1.5 „Běž raději sama, já se bojím,“ říkal jsem skoro šeptem mé ženě, když jsme na dovolené vystoupali na přírodní rozhlednu na Čertových...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 21. července 2018Zamyšlení

Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: „Nemám v nich zalíbení“; než se zatmí slunce a světlo, měsíc, hvězdy, a vrátí se po dešti mraky. V ten den se začnou třást strážcové domu a mužové zdatní se zkřiví...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 20. července 2018Zamyšlení

Raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej pohody ve svém jinošství a jdi si cestami svého srdce, za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud. Kazatel 11‚9 „Hlavní je adrenalin! Na ostatním nezáleží!“ Podobná slova jsem slyšel už...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 19. července 2018Zamyšlení

Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Rozdej svůj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš, co zlého se na zemi stane. Kazatel 11‚1.2 „Co máš sníst zítra, sněz dnes. Co máš udělat dnes, nechej na zítřek. Možná tu zítra nebudeš!“...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 18. července 2018Zamyšlení

Blaze tobě, země, je-li tvůj král vznešeného rodu a tvá knížata jídají v náležitý čas pro posilnění, a ne pro opilství. Kazatel 10‚17 Vůbec bych se nedivil, kdyby nadpis článku vyvolal ve vaší mysli konkrétní tvář nebo jméno člověka, který přesně odpovídá popisu. V naší zemi jich máme...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 17. července 2018Zamyšlení

Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš. Kazatel 9‚10 Patřím k lidem, které přitahují záhady a tajemno. Mám spoustu otázek, na které se jen těžko hledá odpověď. Jednou z nich je i otázka, co...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 16. července 2018Zamyšlení