<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď! Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude...

Vlastimil Fürst 19. května 2014Zamyšlení

Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám, že nebudete hotovi...

Vlastimil Fürst 18. května 2014Zamyšlení

A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce. Mt 10,19.20 Občas se mi při mé práci stává, že nevím co...

Vlastimil Fürst 17. května 2014Zamyšlení

Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou bičovat, budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví...

Vlastimil Fürst 16. května 2014Zamyšlení

Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden; u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet. Mt 10,11 Nedávno jsem naslouchal vyprávění člena mé církve o tom, jak se jako mladík dostal do Ostravy na šachtu. Velice rychle se seznámil s partou dalších...

Vlastimil Fürst 15. května 2014Zamyšlení

Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasku; neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani obuv ani hůl, neboť `hoden je dělník své mzdy´. Mt 10,9.10 Představte si, že ráno přijdete do práce a vedoucí vám oznámí, že za pět minut odlétáte...

Vlastimil Fürst 14. května 2014Zamyšlení

Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Mt 10,8 Ježíš dává učedníkům druhý úkol: „Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte“ (Mt 10,8). Mnohým čtenářům se tento úkol jeví jako...

Vlastimil Fürst 13. května 2014Zamyšlení

Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Mt 10,7 Říká se, že čas je relativní. Něco na tom bude. Když mi zubař vrtá zub, čas běží daleko pomaleji než na dovolené u moře. Nestíhám-li nějaký termín, čas letí rychlostí světla, ale když se na něco...

Vlastimil Fürst 12. května 2014Zamyšlení

Těchto dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: „Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte; jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Mt 10,5.6 Už jste se někdy ztratili nebo se vám ztratilo dítě? Jak vám v té chvíli bylo? Co jste si přáli?Vzpomínám na jednu...

Vlastimil Fürst 11. května 2014Zamyšlení

Těchto dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: „Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte; jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Mt 10,5.6 Když Ježíš povolá dvanáct učedníků, vyzbrojí je schopností uzdravovat nemoci a pak je pověří prvním samostatným úkolem: „Na cestu k pohanům nevstupujte, do...

Vlastimil Fürst 10. května 2014Zamyšlení