<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn, jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena...

Vlastimil Fürst 12. března 2014Zamyšlení

Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy...

Vlastimil Fürst 11. března 2014Zamyšlení

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Mt 6,24 Občas se nějaký politik dostane do „střetu zájmů“. Do situace, kdy chce současně sedět na dvou židlích – podnikat a přitom být...

Vlastimil Fürst 10. března 2014Zamyšlení

Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma? Mt 6,22.23 Představte si, že jste na návštěvě...

Vlastimil Fürst 9. března 2014Zamyšlení

Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Mt 6,19-21 Už jste někdy...

Vlastimil Fürst 8. března 2014Zamyšlení

A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému...

Vlastimil Fürst 7. března 2014Zamyšlení

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. Mt 6,14.15 Při našem uvažování o vzorové „modlitbě Páně“ bychom si měli dobře povšimnout i toho, jak ji Ježíš uvede a co řekne po jejím...

Vlastimil Fürst 6. března 2014Zamyšlení

A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Mt 6,13 Dostáváme se k samotnému závěru modlitby „Otčenáš“. Je trochu sporný. Nevíme, kdo je autorem slov: „…neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen“ (Mt 6,13). Ježíš to určitě není.V šestnácti letech jsem se...

Vlastimil Fürst 5. března 2014Zamyšlení

A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Mt 6,13 Včera jsme se poprvé zastavili u prosby, která zní: „A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého“ (Mt 6,13). Podívejme se dnes na stejnou prosbu v podání Bible kralické: „I neuvoď nás v pokušení, ale...

Vlastimil Fürst 4. března 2014Zamyšlení

A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Mt 6,13 Není to tak dávno, co i u nás zavládly obavy z „prasečí chřipky“. Lidé skupovali vakcíny a nechávali se očkovat. Kdo zaváhal a nenechal se očkovat hned, neměl během několika dnů šanci. Vakcíny už prostě nebyly. Očkování je...

Vlastimil Fürst 3. března 2014Zamyšlení