<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Když byli spolu v Galileji, řekl jim Ježíš: „Syn člověka bude vydán do rukou lidí; zabijí ho, a třetí den bude vzkříšen.“ Velice se zarmoutili. Mt 17,22.23 Říká se, že pravda někdy bolí. O jedné takové pravdě Ježíš hovoří v závěru své pozemské činnosti. Učedníci se snaží tuto...

Vlastimil Fürst 18. září 2014Zamyšlení

Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk a na kolenou prosil: „Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a je na tom zle: často padá do ohně a často do vody. A přivedl jsem ho k tvým učedníkům a nemohli ho uzdravit.“ Ježíš odpověděl: „Pokolení nevěřící a zvrácené, jak...

Vlastimil Fürst 17. září 2014Zamyšlení

Učedníci se ho ptali: „Jak to, že říkají zákoníci, že napřed musí přijít Eliáš?“ On jim odpověděl: „Ano, Eliáš přijde a obnoví všecko. Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo; tak i syn člověka bude od nich...

Vlastimil Fürst 16. září 2014Zamyšlení

Když sestupovali s hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých.“ Mt 17,9 „To je tajemství,“ říkal mi kamarád, „nikomu to neprozraď!“ Kolikrát jsem tuto větu v dětství slýchal. Mnohokrát jsem ji také sám říkal, když jsem někomu svěřil něco,...

Vlastimil Fürst 15. září 2014Zamyšlení

Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: „Toto jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte.“ Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ale Ježíš k nim přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte a nebojte se.“ Oni pozvedli...

Vlastimil Fürst 14. září 2014Zamyšlení

Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Mt 17,4 Už jste někdy chtěli zastavit čas? Mně se to stávalo v dětství. Rád vzpomínám na večery u mé babičky. Byla výborná vypravěčka...

Vlastimil Fürst 13. září 2014Zamyšlení

A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Mt 17,3 Ježíš s Petrem, Jakubem a Janem jsou na vysoké hoře. Tito tři bývalí rybáři nejsou zvyklí na nějakou horskou turistiku. V tom je Ježíš, který se často chodí modlit na opuštěná místa, zřejmě lepší. Proto...

Vlastimil Fürst 12. září 2014Zamyšlení

A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. Mt 17,2 Tři učedníci jdou s Ježíšem na vysokou horu. Jsou zvědaví, co dnes prožijí. Vlastně ani neví, co od téhle společné túry mohou očekávat.Konečně jsou nahoře. Ještě oddychují...

Vlastimil Fürst 11. září 2014Zamyšlení

Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra a Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. Mt 17,1 Čas od času Ježíš odcházel do ústraní. Hledal chvíli klidu a soukromí ke svým rozhovorům s Bohem. Učedníkům určitě muselo vrtat hlavou, kam Ježíš odchází...

Vlastimil Fürst 10. září 2014Zamyšlení

Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Syna člověka přicházejícího se svým královstvím.“ Mt 16,28 Dnešní text z Matoušova evangelia se dočkal různých výkladů. Někteří lidé se tímto textem snaží dokázat, že v původní křesťanské věrouce bylo i převtělování, protože jen...

Vlastimil Fürst 9. září 2014Zamyšlení