<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Jeho bratří mu řekli: „Jdi odtud do Judska, aby tvoji učedníci viděli skutky, které činíš. Nikdo přece nezůstává se svými skutky v ústraní, chce-li být známý na veřejnosti. Činíš-li takové věci, ukaž se světu!“ Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. Ježíš jim řekl: „Můj čas...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 13. října 2018Zamyšlení

Řekli mu: „Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš?“ Jan 6‚30 Lidová moudrost říká: „Když se nechce, je to horší, než když se nemůže!“ Moje životní zkušenosti mi ukazují, že je to pravda. Ten, kdo nechce, má jen malou šanci na...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 12. října 2018Zamyšlení

Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 11. října 2018Zamyšlení

Šťastní jste, když vámi kvůli mně pohrdají, pronásledují vás a vymýšlejí si na vás pomluvy. Máte důvod k radosti a dokonce i k veselí, neboť co vás čeká v nebi, mnohonásobně převýší vaše utrpení. Ostatně, takhle zacházeli s Božími lidmi vždycky. Matouš 5‚11.12; SNC „Těžce na cvičišti, lehce na bojišti,“ říkával...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 10. října 2018Zamyšlení

Šťastní jsou ti, kteří mají těžkosti proto, že poslouchají Boha. Jim se otevírá Boží svět. Matouš 5‚1; SNC V zemích, kde vládne islám, přináší přijetí křesťanství téměř jistotu smrti. Přesto tuto životní cestu volí každý rok desítky tisíc lidí. Jak je to možné? Co...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 9. října 2018Zamyšlení

Šťastní jsou ti, kteří působí pokoj, vždyť k těm se Bůh bude hlásit jako ke svým dětem. Matouš 5‚9; SNC Občas si vzpomenu na jednoho souseda, který byl rozhádaný snad s celým světem. Přestože měl nadstandardní zaměstnání i příjem, měl neustále nasupenou tvář.Společnost vždy obdivovala lidi, kteří...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 8. října 2018Zamyšlení

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Matouš 5‚8 Traduje se, že Jurij Gagarin po návratu ze svého vesmírného výletu prohlásil: „Byl jsem v nebi a Boha jsem tam nikde neviděl.“ A sovětská ateistická propaganda jásala.Později prý Gagarin dostal dopis od malé holčičky ze...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 7. října 2018Zamyšlení

Šťastní jsou milosrdní, vždyť Bůh k nim bude také milosrdný. Matouš 5‚7; SNC „Co kdo rozsévá, to také sklízí,“ říkávala moje babička. Věřila, že to, jak jednáme s druhými, se nám jednou vrátí. Nejen v dobrém, ale i v tom zlém.Židovští duchovní hledali štěstí v nekompromisním prosazování Zákona a ve stejném...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 6. října 2018Zamyšlení

Šťastní jsou ti, kteří touží po tom, co je správné, jako žízniví po vodě, vždyť jejich žízeň bude utišena. Matouš 5‚6; SNC „Čím kdo zachází, tím také schází“, varuje nás lidová moudrost před bratříčkováním se se zlem. Osobně si myslím, že se vyplácí tuto...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 5. října 2018Zamyšlení

Šťastní jsou ti, kteří pro sebe nic nevymáhají, vždyť jim Bůh dá celou zemi. Matouš 5‚5; SNC „Líná huba, holé neštěstí!“ Znáte toto přísloví? Mám dojem, že se nám může jevit stále pravdivější, protože ten, kdo dokáže dobře mluvit, to má v životě snadnější.Také v Ježíšově...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 4. října 2018Zamyšlení