<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec… Matouš 6‚14 Tento dovětek ke vzorové modlitbě v Matoušově evangeliu podtrhuje a zdůrazňuje, že ochota k odpuštění a ke smíření je těžištěm Kristovy etiky a má být patrná v životě každého křesťana. Závažnost tohoto požadavku je zdůrazněna tím, že...

...na Tebe s důvěrou čekáme! 11. února 2020Zamyšlení

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec… Matouš 6‚14 Odpuštění je pozoruhodný fenomén. Je to smazání viny, odstranění následku ze selhání ve vztahu s Bohem nebo lidmi, které mělo být původně potrestáno. Odpuštění dělá z existujícího schodku „vyrovnanou bilanci“, dává možnost znovu...

...na Tebe s důvěrou čekáme! 10. února 2020Zamyšlení

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec… Matouš 6‚14 Princip „něco za něco“ do teologie spasení a ospravedlnění nepatří. Bůh s námi neuzavírá obchodní vztah, ve kterém dostaneme jen to, za co zaplatíme. Jedna z proseb modlitby Otčenáš je však výjimkou. Boží odpuštění...

...na Tebe s důvěrou čekáme! 9. února 2020Zamyšlení

Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo...

...na Tebe s důvěrou čekáme! 8. února 2020Zamyšlení

Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo...

...na Tebe s důvěrou čekáme! 7. února 2020Zamyšlení

Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo...

...na Tebe s důvěrou čekáme! 6. února 2020Zamyšlení

Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo...

...na Tebe s důvěrou čekáme! 5. února 2020Zamyšlení

Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo...

...na Tebe s důvěrou čekáme! 4. února 2020Zamyšlení

Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo...

...na Tebe s důvěrou čekáme! 3. února 2020Zamyšlení

Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo...

...na Tebe s důvěrou čekáme! 2. února 2020Zamyšlení