<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám,: DOkud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Mt 5,17.18 V každé době se najdou lidé, kteří si...

Vlastimil Fürst 5. února 2014Zamyšlení

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Mt 5,14-16 Před...

Vlastimil Fürst 4. února 2014Zamyšlení

Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Mt 5,13 Zůstaňme dnes ještě u Ježíšova přirovnání křesťanů k soli: „Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude...

Vlastimil Fürst 3. února 2014Zamyšlení

Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Mt 5,13 Včera jsme dokončili uvažování nad osmi skupinami lidí, které Ježíš pozval do svého království. Pak se Ježíš obrátil...

Vlastimil Fürst 2. února 2014Zamyšlení

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Mt 5,11.12 Poté, co Ježíš pozval do svého království sedm skupin lidí, obrátil se...

Vlastimil Fürst 1. února 2014Zamyšlení

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Mt 5,10 Ježíš se znovu vrací k myšlence spravedlnosti: „Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské“ (Mt 5,10).Při pohledu nazpět si uvědomuji, že spoustu problémů jsem si způsobil...

Vlastimil Fürst 31. ledna 2014Zamyšlení

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Mt 5,9 Ježíš zve mezi své učedníky další skupinu lidí: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími“ (Mt 5,9).Zástupy, ke kterým Ježíš pronáší tato slova, tvoří z velké části Židé....

Vlastimil Fürst 30. ledna 2014Zamyšlení

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Mt 5,8 Ježíš pozve mezi obyvatele nebeského království lidi, kteří chtějí s druhými jednat v duchu milosrdenství, a pak přidává pozvání, které má opět úzkou souvislost s lidským srdcem. Učiní tak slovy: „Blaze těm, kdo mají čisté srdce,...

Vlastimil Fürst 29. ledna 2014Zamyšlení

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Mt 5,7 Milosrdenství se dnes moc nenosí. Spíše frčí průbojnost, široké lokty a tvrdost. Jen takový člověk může prorazit v podnikání. Čím jistější a drzejší jsem, tím rychlejší může být má kariéra. Na druhé straně ale tím strmější může být i můj...

Vlastimil Fürst 28. ledna 2014Zamyšlení

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Mt 5,6 Ježíš často hovoří o nebeském království jako o místu, kde bude skutečná spravedlnost. Na naší planetě se často setkáváme s nespravedlností. Ten, kdo má peníze, postavení a moc, má větší šanci na úspěch než ten,...

Vlastimil Fürst 27. ledna 2014Zamyšlení