<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

A nečetli jste v Zákoně, že kněží službou v chrámu porušují sobotu, a přesto jsou bez viny? Pravím vám, že zde je víc než chrám. Mt 12,5.6 V závěru rozhovoru s farizeji, kteří mu vyčítají, že jeho učedníci svým jednáním znesvěcují sabat, obrátí Ježíš pozornost k jejich hlavnímu problému:...

Vlastimil Fürst 9. června 2014Zamyšlení

Když to viděli farizeové, řekli mu: „Hle, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu!“ On jim však řekl: „Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on a ti kdo byli s ním? Mt 12,2.3 „Hle, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu!“ On...

Vlastimil Fürst 8. června 2014Zamyšlení

Když to viděli farizeové, řekli mu: „Hle, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu!“ On jim však řekl: „Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on a ti kdo byli s ním? Mt 12,2.3 Jednou v sobotu ráno jde Ježíš s učedníky na bohoslužbu. Učedníci mají...

Vlastimil Fürst 7. června 2014Zamyšlení

V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci dostali hlad a začali mnout zrní z klasů a jíst. Když to viděli farizeové, řekli mu: „Hle, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu!“ On jim však řekl: „Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on...

Vlastimil Fürst 6. června 2014Zamyšlení

V ten čas řekl Ježíš: „Velebím, tě Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo...

Vlastimil Fürst 5. června 2014Zamyšlení

V ten čas řekl Ježíš: „Velebím, tě Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Mt 11,25.26 „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými...

Vlastimil Fürst 4. června 2014Zamyšlení

Tehdy počal kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutků, že nečinila pokání: „Běda ti, Chorazin, běda ti, Betsaido! Kdyby se byly v Týru a Sidónu dály takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli oblékli žíněný šat, sypali se popelem a činili pokání. Ale...

Vlastimil Fürst 3. června 2014Zamyšlení

Přišel Jan, nejedl, nepil – a říkají: `Je posedlý.´ Přišel Syn člověka, jí a pije – a říkají: `Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků!´ Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky.“ Mt 11,18.19 „Přišel Jan, nejedl, nepil – a říkají: ‚Je posedlý.‘ Přišel Syn člověka, jí a pije –...

Vlastimil Fürst 2. června 2014Zamyšlení

Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy: `Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste nelomili rukama.´ Přišel Jan, nejedl, nepil – a říkají: `Je posedlý.´ Přišel Syn člověka, jí a pije – a říkají: `Hle, milovník...

Vlastimil Fürst 1. června 2014Zamyšlení

Ode dnů Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají. Neboť všichni proroci i Zákon prorokovali až po Jana. A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyš. Mt 11,12-15 „Ode dnů Jana Křtitele až podnes království...

Vlastimil Fürst 31. května 2014Zamyšlení