<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Mt 5,9 Ježíš zve mezi své učedníky další skupinu lidí: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími“ (Mt 5,9).Zástupy, ke kterým Ježíš pronáší tato slova, tvoří z velké části Židé....

Vlastimil Fürst 30. ledna 2014Zamyšlení

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Mt 5,8 Ježíš pozve mezi obyvatele nebeského království lidi, kteří chtějí s druhými jednat v duchu milosrdenství, a pak přidává pozvání, které má opět úzkou souvislost s lidským srdcem. Učiní tak slovy: „Blaze těm, kdo mají čisté srdce,...

Vlastimil Fürst 29. ledna 2014Zamyšlení

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Mt 5,7 Milosrdenství se dnes moc nenosí. Spíše frčí průbojnost, široké lokty a tvrdost. Jen takový člověk může prorazit v podnikání. Čím jistější a drzejší jsem, tím rychlejší může být má kariéra. Na druhé straně ale tím strmější může být i můj...

Vlastimil Fürst 28. ledna 2014Zamyšlení

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Mt 5,6 Ježíš často hovoří o nebeském království jako o místu, kde bude skutečná spravedlnost. Na naší planetě se často setkáváme s nespravedlností. Ten, kdo má peníze, postavení a moc, má větší šanci na úspěch než ten,...

Vlastimil Fürst 27. ledna 2014Zamyšlení

Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Mt 5,5 Po chudých duchem zve Ježíš do svého království tiché. Koho tím myslí? Kdo může být považován za tichého? Proč Ježíš dává této vlastnosti tak výsadní postavení?Už jste se někdy ocitli v situaci, kdy vás druzí...

Vlastimil Fürst 26. ledna 2014Zamyšlení

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Mt 5,4 V zástupu kolem Ježíše je spousta lidí, kteří mají v srdci bolest. Představme si třeba ženu, které nedávno zemřelo její jediné dítě. Může si říkat: „Škoda že se Ježíš neobjevil dříve. Mé dítě mohlo žít…“...

Vlastimil Fürst 25. ledna 2014Zamyšlení

„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Mt 5,3 Když Ježíš hovoří o lidech, kterým otevře brány svého království, začíná slovy:„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské“ (Mt 5,3).Komu Ježíš adresuje tato slova? Předchozí biblický text říká, že Ježíš kolem sebe uviděl zástupy...

Vlastimil Fürst 24. ledna 2014Zamyšlení

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Mt 5,11.12 Když se Ježíš posadil a s ním i lidé v zástupech okolo, začíná kázat. Lidé kolem...

Vlastimil Fürst 23. ledna 2014Zamyšlení

Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je: „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm,...

Vlastimil Fürst 22. ledna 2014Zamyšlení

Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Mt 5,1 Jednoho dne vidí Ježíš opět veliký zástup lidí, kteří reagují na jeho uzdravování a kázání o pokání tím, že jdou za ním. Jsou to lidé, kteří touží po změně života. Věří,...

Vlastimil Fürst 21. ledna 2014Zamyšlení