<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Mt 6,19-21 Už jste někdy...

Vlastimil Fürst 8. března 2014Zamyšlení

A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému...

Vlastimil Fürst 7. března 2014Zamyšlení

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. Mt 6,14.15 Při našem uvažování o vzorové „modlitbě Páně“ bychom si měli dobře povšimnout i toho, jak ji Ježíš uvede a co řekne po jejím...

Vlastimil Fürst 6. března 2014Zamyšlení

A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Mt 6,13 Dostáváme se k samotnému závěru modlitby „Otčenáš“. Je trochu sporný. Nevíme, kdo je autorem slov: „…neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen“ (Mt 6,13). Ježíš to určitě není.V šestnácti letech jsem se...

Vlastimil Fürst 5. března 2014Zamyšlení

A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Mt 6,13 Včera jsme se poprvé zastavili u prosby, která zní: „A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého“ (Mt 6,13). Podívejme se dnes na stejnou prosbu v podání Bible kralické: „I neuvoď nás v pokušení, ale...

Vlastimil Fürst 4. března 2014Zamyšlení

A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Mt 6,13 Není to tak dávno, co i u nás zavládly obavy z „prasečí chřipky“. Lidé skupovali vakcíny a nechávali se očkovat. Kdo zaváhal a nenechal se očkovat hned, neměl během několika dnů šanci. Vakcíny už prostě nebyly. Očkování je...

Vlastimil Fürst 3. března 2014Zamyšlení

A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Mt 6,12 Dnes začnu příběhem, který mi jako malému chlapci vyprávěl táta. Pohádal jsem se tehdy se svým bratrem a nechtěl jsem mu odpustit. Táta mě vzal na procházku a cestou...

Vlastimil Fürst 2. března 2014Zamyšlení

A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Mt 6,12 Možná se vám to už stalo: někomu jste ublížili, ale neměli jste odvahu se přiznat. Měli jste strach, že ten druhý by to nepochopil. Toužili jste po...

Vlastimil Fürst 1. března 2014Zamyšlení

Náš denní chléb dej nám dnes. Mt 6,11 Patřím ke generaci, která po dokončení studií absolvovala základní vojenskou službu. Stálo mne to dvanáct měsíců mého života. Jednou v noci byl vyhlášen poplach a my jsme nasedli do připravených vozidel. Nad ránem jsme se ocitli ve vojenském...

Vlastimil Fürst 28. února 2014Zamyšlení

Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Mt 6,10b Občas si vzpomenu na Karla. Hrál s námi basketbal. V míčové technice nás všechny předčil, ale měl jednu velkou vadu, byl sólista. Nedokázal spolupracovat. Nikomu nepřihrál a hrál stále sám za sebe. Trenér...

Vlastimil Fürst 27. února 2014Zamyšlení