<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ Zjevení 22‚20 „Co když není žádný Bůh a tím pádem ani žádné Boží království a věčný život?“ Tato otázka mne napadla vícekrát. Když se to stalo poprvé, tak se v mé hlavě najednou objevil chaos, zmatek a strach....

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 29. prosince 2018Zamyšlení

Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 28. prosince 2018Zamyšlení

Bude tam trůn Boží a Beránkův; jeho služebníci mu budou sloužit, budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na věky věků. Zjevení...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 27. prosince 2018Zamyšlení

A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka … jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. Zjevení 22‚1.2 Pokud vás příliš nenadchlo...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 26. prosince 2018Zamyšlení

Avšak chrám jsem v něm nespatřil: Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek. Zjevení 21‚22 Město, kterému Bible dává jméno nový Jeruzalém, je nádherné. Mnozí architekti i umělci se ho pokusili namalovat podle popisu, který zachytil apoštol Jan v knize Zjevení.Pro mnohé z nás ale v tomto městě chybí...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 25. prosince 2018Zamyšlení

Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál. Základy hradeb toho města jsou samý drahokam… A dvanáct bran je z dvanácti perel, každá z jediné perly. A náměstí toho města je z ryzího zlata jako z průzračného křišťálu. Zjevení 21‚18–21 Nový Jeruzalém nebude jen domovem lidí, kteří...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 24. prosince 2018Zamyšlení

Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou míru, aby změřil město i jeho brány a hradby. Město je vystaveno do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město, a bylo to dvanáct tisíc měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné. Změřil i hradbu, a bylo to sto...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 23. prosince 2018Zamyšlení

Město mělo mohutné a vysoké hradby, dvanáct bran střežených dvanácti anděly a na branách napsaná jména dvanácti pokolení synů Izraele. … A hradby města byly postaveny na dvanácti základních kamenech a na nich bylo dvanáct jmen dvanácti apoštolů Beránkových. Zjevení 21‚12.14 V době války bývala města s nejpevnějšími a nejvyššími...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 22. prosince 2018Zamyšlení

Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, zářící Boží slávou; jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. Zjevení 21‚10.11 Apoštol Jan pokračuje ve své „kosmické výpravě“. Mnohé už viděl, ale to...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 21. prosince 2018Zamyšlení

Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt. Zjevení 21‚7.8 Kdo z nás by si nepřál být...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 20. prosince 2018Zamyšlení