<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Zákoníci a farizeové začali uvažovat: „Kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě? Kdo může odpustit hříchy než sám Bůh?“ Lukáš 5‚21 Pokud trpíme za své „hříchy“, je to zlé, ale ještě horší je, když nám někdo oplatí zlem naše dobro. S tím se pak člověk...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 23. září 2018Zamyšlení

Když viděl jejich víru, řekl tomu člověku: „Tvé hříchy jsou ti odpuštěny.“ Lukáš 5‚20 Kdosi moudrý řekl: „V první půlce života dělá člověk všechno možné, i na úkor zdraví, jen aby získal peníze. V té druhé je pak ochotný dát cokoliv, aby opět získal zdraví!“Lukáš popisuje...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 22. září 2018Zamyšlení

V synagóze byl člověk, který byl posedlý nečistým duchem… Lukáš 4‚33 Včera jsme se zastavili u otázky, zda existují „démoni“, a pokud ano, zda se člověk, který tyto síly podcení, může dostat do stavu, kdy je na nich zcela závislý.Lukáš popisuje několik příběhů, v nichž se setkáváme...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 21. září 2018Zamyšlení

V synagóze byl člověk, který byl posedlý nečistým duchem; ten vzkřikl velikým hlasem: „Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží.“ Ale Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho!“ Zlý duch jím smýkl doprostřed a vyšel z něho,...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 20. září 2018Zamyšlení

Vstali, vyhnali ho z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a bral se dál. Lukáš 4‚29.30 Sláva – to je něco, po čem touží spousta lidí. Ono je to chvíli i příjemné,...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 19. září 2018Zamyšlení

Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Učil v jejich synagógách a všichni ho velmi chválili. Lukáš 4‚14.15 Pamatuji dobu, kdy většina národa nevěřila v existenci nějakého „nadpřirozena“. Dnes, v době, kdy se chlubíme, že jsme národem ateistů, většina obyvatel v nadpřirozeno...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 18. září 2018Zamyšlení

Když ďábel skončil všechna svá pokušení, odešel od něho až do dané chvíle. Lukáš 4‚13 Ježíš obstál ve všech třech pokušeních, kterým ho ďábel vystavil. Lukáš píše, že Lucifer pak dal Ježíši pokoj „až do dané chvíle“. To je něco, co bychom si měli...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 17. září 2018Zamyšlení

Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.“ Lukáš 4‚12 Představte si, že bojujete s nepřítelem a máte možnost ho zničit. Co byste udělali? Využili byste své převahy, nebo byste mu ještě dali šanci, aby se mohl stát vaším přítelem?Ďábel se na poušti setkává...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 16. září 2018Zamyšlení

Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů; vždyť je psáno ‚andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili‘ a ‚na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen‘.“ Lukáš 4‚9–11 „Dokaž...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 15. září 2018Zamyšlení

A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst. Ale když káral vládce Heroda kvůli Herodiadě, manželce jeho bratra, a za všechno zlé, co činil, Herodes všechno dovršil ještě tím, že dal Jana zavřít do vězení. Lukáš 3‚18–20 Ve všech dobách platí, že „ryba...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 14. září 2018Zamyšlení