<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“ Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 27. října 2018Zamyšlení

Když sestupovali s hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých.“ Matouš 17‚9 Už jste někdy zažili nějakou senzaci na vlastní oči? Co jste pak dělali? Předpokládám, že jste o tom mluvili s každým, koho jste potkali. Taková je naše lidská...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 26. října 2018Zamyšlení

Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra a Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. Matouš 17‚1.2 „Nikdy se nespokoj s málem a dávej si co nejvyšší...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 25. října 2018Zamyšlení

Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra a Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. Matouš 17‚1 Život v naší společnosti je zaměřen na výkon a aktivitu. Bojíme se, že kdybychom nebyli stále k dispozici, rychle by se našel někdo, kdo by nás...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 24. října 2018Zamyšlení

Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi. Lukáš 6‚31 „Nebiju ji a ani nepodvádím. Tak co ještě chce?“ Tahle slova jsem kdysi dávno slyšel od kamaráda, který nechápal, proč se s ním jeho žena najednou rozvádí.Lidové přísloví říká: „Co nechceš, aby ti dělali jiní,...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 23. října 2018Zamyšlení

Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se; ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“ Požehnal jim a šel dál. Matouš 19‚13–15 Čas od času se ocitnu v situaci, kdy...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 22. října 2018Zamyšlení

Když ale ten služebník odešel, našel svého druha, který mu dlužil sto denárů, popadl ho a začal ho škrtit se slovy: „Zaplať, co dlužíš!“ Ten padl na kolena a prosil ho: „Měj se mnou strpení a zaplatím ti!“ On ale nechtěl. Odešel a dal ho do vězení, dokud...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 21. října 2018Zamyšlení

Nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím aby...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 20. října 2018Zamyšlení

Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.“ Matouš 18‚21.22 Co děláte, když vám někdo ublíží? A co když to zopakuje znovu a znovu...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 19. října 2018Zamyšlení

Když to uslyšeli, zahanbeni ve svém svědomí vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: „Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?“ Ona řekla: „Nikdo, Pane.“...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 18. října 2018Zamyšlení