<< >>

Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ (Matouš 18,21)

Petr zde pokládá zcela praktickou otázkou. Možná nás může udivit, proč se na to vůbec ptá. Zkusme si ale uvědomit, za jakých okolností k tomu došlo. Ježíš zrovna hovořil o tom, jak řešit problémy mezi jednotlivci. A Petrovi se od chvíle, kdy jej Ježíš pochválil u Cesareje Filipovy, honily v hlavě myšlenky na vlastní slávu. A zatřetí, od oněch událostí se učedníci dohadovali o tom, kdo z nich je největší.
Petr si byl jist, že to je on. A teď to přede všemi, včetně Ježíše, který jej nepochybně pochválí za jeho velkorysost, ukáže.
„Kolikrát mám odpustit svému bratru? … Snad až sedmkrát?“ Petr neměl žádné pochybnosti o „velikosti“ svého vyjádření. Odpustit sedmkrát, to je přece velmi mnoho, zvláště za situace, kdy rabíni učili, že člověk nemusí odpustit více než třikrát.
Rabín Jose ben Hanina prohlásil, že „ten, kdo žádá svého souseda o odpuštění, to nesmí opakovat více než třikrát“. A rabín Jose ben Jehuda řekl: „Když muž spáchá nějaký přečin jednou, odpustí mu; spáchá-li přečin podruhé, odpustí mu; když spáchá přečin potřetí; odpustí mu; počtvrté mu ale již neodpustí.“
Biblický základ pro tento výnos se nalézá v úvodních kapitolách Ámose, z nichž rabíni z často opakované formulace „pro trojí zločin“ různých národů, „ba pro čtverý“ vyvodili, že limitem Božího odpouštění jsou tři selhání. Petr tak, ve skutku výjimečné velkorysosti, zdvojnásobil přijatou židovskou kvótu a návdavkem přidal ještě jedno odpuštění. To nebylo na tohoto skoupého a vznětlivého rybáře vůbec špatné.
Za touto položenou otázkou se však skrývá ještě jedna, která Petra zajímá mnohem více. Kdy jsem dosáhl hranice odpuštění? Kdy si mohu s čistým svědomím toho druhého „vychutnat“? Anebo jinak řečeno, kdy, poté co jsem splnil normu pro odpuštění, mohu být konečně sám sebou a s čistým svědomím dát druhému, co si zaslouží?
To jsou otázky, na které by asi rád znal odpověď každý z nás. Kristovou jednoznačnou odpovědí však je: Nikdy.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 3. července 2019 Zamyšlení