<< >>

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“ Genesis 1‚27.28

Zastavme se ještě na chvíli u toho, co se stalo šestý den stvoření. (Podle dnešního kalendáře by to byl pátek.) Ten den Bůh dokončil proces stvoření, protože dal život člověku.
Člověk, to je podle Bible muž a žena. Oba dva. Jsou stvořeni jako rovnocenné bytosti. Bible nezná podřadnou roli ženy. Božím záměrem je od počátku rovnocenné postavení obou dvou. Proto Bůh žehná oběma. Žehná jim jako páru a přeje si, aby jejich potomci naplnili zemi.
Boží požehnání je něco, čeho bychom si měli vážit. Bůh si totiž přeje, abychom byli šťastní. Udělal vše pro to, abychom mohli žít v rodinách, kde si muž váží své ženy a ona má zase vůči němu úctu. Pokud bude tento princip dodržen, dočkají se oba stejných projevů i od svých potomků. Takový byl Boží plán, když na počátku stvořil člověka jako muže a ženu.
Stvořitel si přeje, aby muži přijali své mužství a ženy zase svou ženskou přirozenost. Jen tak můžeme dosáhnout toho, že se pak v manželství budeme navzájem doplňovat. Díky tomu mezi námi postupně vznikne tak úzký vztah, že si budeme připadat, jako bychom byli jedním tělem.

Bože, děkuji Ti, že nás učíš rovnosti mezi mužem a ženou. Jsme si rovni, přestože se tak lišíme. Nauč nás přijímat sebe i toho druhého a získat díky tomu vzájemně se doplňující jednotu.

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 12. ledna 2018 Zamyšlení