<< >>

Odmítli poslouchat a ani si nevzpomněli na divuplné skutky, které jsi pro ně činil. Byli tvrdošíjní a vzali si vzdorně do hlavy, že se vrátí do svého otroctví. Ty jsi však Bůh ochotný odpouštět, milostivý a soucitný, shovívavý a nesmírně milosrdný, proto jsi je neopustil. Nehemjáš 9‚17

Jediná povedená porevoluční pohádka je, podle mého, Anděl Páně. Ondřej Trojan v ní hraje anděla Petronela, který má jediný a prostý úkol – přimět hříšníka, aby činil pokání. Zdá se, že s pomocí nadpřirozené moci je to hračka. Jenže ouha. Ona to hračka není. Protože když člověk nechce, tak nechce – a nehne s ním ani anděl.
A přesto vede cesta k lidskému srdci. Skrze odpuštění, milost, soucit, shovívavost a milosrdenství. Ve srovnání s penězi se zdají tak slabé a výsledek tak nejistý. Ale ani sám Bůh nejde žádnou jinou cestou. Za peníze si koupíte zdání loajality a násilím donutíte druhé, aby dělali to, co chcete. Ale pokání (a láska) musí jít ze srdce.
Když to pochopil anděl Petronel v pohádce, třeba to dojde i nám.

Pane, uč nás odpouštět, dávat milost, projevovat soucit, být shovívavými a milosrdnými.

Michal Balcar

...na Tebe s důvěrou čekáme! 18. ledna 2020 Zamyšlení