<< >>

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí! Jan 14‚27

Jan tuto Ježíšovu promluvu k učedníkům řadí před události zatčení a ukřižování. Ježíš učedníky povzbuzuje, ať nemají strach, ať se nebojí budoucnosti, ať nemají úzkost z toho, co se stane. Slibuje jim, že pošle Přímluvce, ale především, že jim dá svůj pokoj. Ježíš, který by sám potřeboval nejvíc povzbuzení, tak povzbuzuje ostatní.
Proč se nemám bát? Protože to nakonec všechno dobře dopadne. V příběhu celé Bible dostávám ujištění, že Bůh má všechno ve svých rukou. Nevymkne se mu to, protože nejedná nahodile. Z celé Bible je zřejmé, že ještě dříve, než se něco stane nebo pokazí, má už Bůh připraven plán záchrany.
Pokoj od Boha hledí za horizont, kam já sám nejsem schopný dohlédnout. Věřím v Boha, který tam vidí. Vidí za horizont dnešního dne, roku, celého mého života. Já tam nevidím a vidět někdy ani nemohu.
Pokoj navzdoryMáme Boha, který o nás všechno ví, nic se mu nevymkne z rukou a vidí za horizont našeho života, vidí horizont věčnosti. Vědomí, že mám takového Boha, mne naplňuje pokojem, který mohu dostat jenom od něj. Je to takový ten pokoj navzdory…

Děkuji, Bože, za Tvůj pokoj.

Tomáš Harastej

...na Tebe s důvěrou čekáme! 21. února 2020 Zamyšlení