<< >>

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3‚5.6

Mnozí lidé jsou nespokojeni, protože žijí v nepříjemném prostředí. Možná musejí dělat obyčejnou práci a myslí si, že by zvládli i něco zodpovědnějšího. Často se jim zdá, že jejich práce není správně ohodnocena a nepřináší výsledky. Jejich budoucnost je nejistá.
Práci, kterou děláme, i když jsme si ji sami nevybrali, máme přijmout jako práci, kterou nám určil Bůh. Máme plnit povinnosti, které nás čekají, ať jsou nám příjemné, nebo ne. „Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš“ (Kaz 9‚10).
Ten, který poslal Filipa k etiopskému eunuchovi, Petra k římskému setníkovi a izraelské děvčátko k syrskému veliteli Naamánovi, posílá dnes muže, ženy i mladé lidi jako své posly k těm, kteří potřebují Boží pomoc a vedení. (MH 472.473)

Otče, často jsem z různých důvodů nespokojený. Pomoz mi důvěřovat Ti a věřit, že mne posíláš na to správné místo.

Bože, prosím Tě o moudrost... 7. prosince 2017 Zamyšlení