<< >>

A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu. Efezským 5‚33

Domov má být místem radosti, ohleduplnosti a lásky. Tam, kde je to skutečností, je cítit štěstí a pokoj, i když se vyskytnou problémy, které jsou údělem lidstva. Trpělivost, vděčnost a láska mají jako sluneční paprsky vyzařovat z našeho srdce, i když je den pochmurný. V takovýchto domovech přebývají Boží andělé.
Manžel i manželka mají přemýšlet, jak udělat partnera šťastným. Nemají zapomínat na malé pozornosti a drobné projevy lásky, které potěší a zpestří život.
Manželé si mají ve všem důvěřovat a společně přemýšlet o své zodpovědnosti. Mají se snažit pro svoje děti o to nejlepší. Nikdy by neměli v přítomnosti dětí kritizovat plány druhého anebo zpochybňovat jeho názory. Žena si má dávat pozor, aby muži neztěžovala práci, kterou pro děti dělá. Muž má být své manželce oporou, dobrým rádcem a tím, kdo ji umí laskavě povzbuzovat.
Mezi rodiči a dětmi nemá vzniknout bariéra chladu a odměřenosti. Rodiče mají být se svými dětmi dobrými přáteli, mají se snažit chápat jejich záliby a schopnosti. Učí se vžít do toho, co děti ve svém nitru prožívají. (MH 393.394)

Pane, ukaž mi, čím mohu dnes udělat svého partnera šťastným a jak mohu nejlépe rozvíjet přátelství s dětmi.

Bože, prosím Tě o moudrost... 21. dubna 2017 Zamyšlení