<< >>

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. (Jan 15,5–8)

Existují pouze dva druhy ratolestí (tzn. pouze dva druhy členů církve) – plodné a plané. Plané ratolesti jsou z pravého vinného kmene odříznuty. A ti, kteří zůstávají, jsou prořezáváni těžkostmi života, když je Bůh tvaruje do učedníků nesoucích ještě více plodů.
Nikomu z nás se samozřejmě prořezávání nelíbí. Bůh ale využívá životních výzev k tomu, aby z nás činil lepší křesťany. Jak píše Pavel v listu Římanům: „Chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán“ (Římanům 5,3–5).
Všechno, co se nám děje, Bůh používá k tomu, aby nás prořezával, čistil a tvaroval pro své účely a ke své slávě. A za to bychom měli být vděční – i když samotný proces nemusí být příjemný.
K prořezávání dochází, když pečlivý zahradník ošetřuje vinnou révu, aby nesla ještě více ovoce. Některé stránky našich životů jsou odstřiženy, tak aby Bůh mohl nasměrovat naši energii k větší plodnosti a lepší kvalitě ovoce.
Co je ale tím ovocem? Jednak je to získávání dalších následovníků. Bůh používá křesťany jako svědky jeho lásky k získávání druhých pro Ježíše.
Druhou podobou nesení ovoce je rozvoj křesťanského charakteru. „Ovoce Božího Ducha,“ říká Pavel, „je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání“ (Galatským 5,22.23).
Oba druhy ovoce se v životě člověka vzájemně proplétají. Vždyť právě krása křesťanského charakteru je tím, co druhé přivádí k Ježíši. A oba druhy ovoce jsou výsledkem působení Ducha svatého. Bez Ježíše a Ducha svatého nemůžeme dělat nic. S nimi však přirozeně přinášíme sladké hrozny vína.

Pomoz mi dnes, Otče, abych zůstal napojený na Ježíše, a mohl tak přinášet ještě více ovoce.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 9. září 2019 Zamyšlení