<< >>

Až zazní táhlý tón z beraního rohu … hradby města se zhroutí a lid vstoupí do města, každý tam, kde právě bude. Jozue 6‚4.5

„To je nesmysl, to prostě není možné! Fyzikální zákony jsou jednoduše proti!“ Podobná slova by asi vyslechl slavný izraelský vojevůdce, kdyby s něčím podobným přišel dnes.
Co si asi mysleli Židé, když je Jozue seznámil s tím, jak si Hospodin představuje zničení Jericha? Kdybych byl na jejich místě a měl vědomosti té doby, asi bych se Jozuovi vysmál.
My už dnes víme, jak to dopadlo. Hradby Jericha padly přesně tak, jak to Hospodin předem popsal. Zhroutily se, aniž by do nich Židé museli bušit a dobývat je.
Podobných „zázračných příběhů“ je v Bibli více. Jedni jim věří, druzí se jim smějí. Vybavuje se mi emotivní diskuze z dětství. Četl jsem tehdy sci-fi, v níž spolu lidé komunikovali na velké vzdálenosti malými „krabičkami“. S kamarády jsme se přeli, zda je to možné. Většina tvrdila, že ne. Uběhlo jen pár let a mobilní telefony toho dnes umějí daleko víc…
Židé poslechli a mohutné hradby nepřátelského města se zbortily tak, jak Hospodin řekl. Chodili okolo Jericha a pak jen sledovali, jak Bůh koná a jak se hradby Jericha „samy“ hroutí.
Každý máme své Jericho – překážku, která se nám zdá nepřekonatelná. Bůh ale vše vidí jinak. Když ho poslechneme, hradby našeho Jericha padnou. Důvěra v Boha a v pravdivost jeho slova nám otevírá bránu báječné budoucnosti.

Bože, svým slovem dokážeš bořit i tvořit. Vyčisti mé nitro od všeho zla a naplň mne svou dobrotou. Děkuji Ti za to.

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 16. května 2018 Zamyšlení