<< >>

V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. … Od té chvíle začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ (Matouš 4,11–17)

„Ďábel ho opustil.“ Nedělejte si ale falešné naděje. Satan se nevzdává. Lukáš uvádí: „Odešel od něho až do dané chvíle“ (Lukáš 4,13). Ďábel toto kolo s Ježíšem prohrál. Čas ale hraje pro něj. Vrátí se, až bude Ježíš na dně a ještě zranitelnější. Stejným způsobem pracuje satan s námi. Když to vypadá, že vzduch je čistý a my jsme konečně v bezpečí, zakopneme o něj, jak se ukrývá v křoví a čeká na vhodnou příležitost. A ta chvíle přijde, obvykle tehdy, kdy jsme nejméně schopni odolávat. Jak je důležité, abychom zůstávali v průběhu každého dne stále naladěni na Boha.
Verš dále pokračuje zmínkou o tom, že „přistoupili andělé a obsluhovali ho“. Ve skutečnosti Ježíše nikdy neopustili, nyní je však jejich služba viditelnější. Tady objevujeme něco, co bychom si měli každý den připomínat. Ať už se dostaneme do jakékoli šlamastyky, ať už se cítíme sebehůř, Bůh nás nikdy neopouští. Jeho andělé jsou vždy po našem boku a posilují a povzbuzují nás, abychom čelili životním výzvám.
Veršem z Matoušova evangelia 4,17 se dostáváme k začátku Ježíšovy veřejné služby. Ježíš úspěšně absolvoval rozhodující test a nyní je připraven kázat Boží království, tak jak si to jeho Otec přál.
První poselství, se kterým přichází: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské“, je totožné s poselstvím Jana Křtitele (Matouš 3,2). Stejnými slovy vyzývá Ježíš lid, aby opustil své hříchy a obrátil se k Bohu.
Mnohokrát jsme již přemýšleli o tom, co to znamená, když Ježíš říká, že se přiblížilo království nebeské. Jak to myslel? Vždyť řekl tato slova před dvěma tisíci lety a pozemská království stále pokračují.
Ježíš ale věděl, o čem mluví. V určitém smyslu totiž příchod Ježíše na zemi nastolil toto království, byť je naplnění těchto slov stále ještě záležitostí budoucnosti. Plnost království bude dosažena teprve při druhém příchodu Krista. Přesto se každý z nás již dnes může stát členem tohoto království.
Ve chvíli, kdy přijímám Ježíše za Pána svého života, vstupuji do Božího království. Už je mým králem. Chvála Bohu! Již jsem Božím dítětem.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 13. února 2019 Zamyšlení