<< >>

Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“ (Jan 3,1.2)

Tady je další osoba, na kterou zapůsobily zázraky a „znamení“, jež Ježíš vykonal. Ježíš mohl k Nikodémovi přistoupit obezřetně, jako k dalšímu z davu, jenž byl fascinován zázračnými možnostmi a mocí, jež mohl u Ježíše zahlédnout.
Ale Ježíš, který „věděl, co je v člověku“ (Jan 2,25), poznal v Nikodémovi toho, kdo skutečně hledá Boha, nikoliv jenom muže, jenž byl přilákán „pozlátkem“ jeho služby.
Aby to mohl spatřit, musel se Ježíš dívat pod povrch. Nikodém patřil do jiné společenské třídy než davy, které Ježíše obvykle následovaly. O Nikodémovi je nám známo několik věcí: Zaprvé to bylo farizej, příslušník elitní skupiny asi 6 000 jednotlivců, kteří zasvětili celý svůj život tomu, aby prostřednictvím dodržování zákona ve všech jeho tisícovkách detailů byli vypořádáni s Bohem. Farizejové Ježíšových dní představovali „náboženskou aristokracii“. Byli to „čistokrevní“ lidé.
A nejenže byli čistokrevní nábožensky, byli čistokrevní i politicky a sociálně. Ježíš popisuje Nikodéma jako „člena židovské rady“. To znamená, že byl členem sanhedrinu, vybrané skupiny 71 mužů, která fungovala jako nejvyšší vládnoucí moc národa pod římskou nadvládou. Nikodém byl kromě toho bohatý, což projevil darem, jenž později poskytl pro Ježíšův pohřeb.
A právě tato vážená osoba vyhledává Ježíše v noci. Až příliš často si všímáme toho, že se Nikodém k Ježíši krade pod pláštíkem tmy, jako kdyby se styděl za to, že by jej s ním viděli. Zázrakem ale je, že někdo s jeho původem vůbec za Ježíšem přichází. Pouze zázrak milosti umožnil Nikodémovi překonat předsudky, to, v čem byl vychován, a postoj třídy, ke které patřil, aby se vůbec k Ježíši přiblížil. Nikdy bychom neměli zapomínat, že je lepší přijít k Ježíši v noci než nepřijít vůbec.
Zde nás Písmo seznamuje s člověkem, který projevuje přesvědčení a odvahu. A Ježíš, jenž umí číst v lidských srdcích, tyto charakteristiky oceňuje.

Otče v nebi, pomoz mi dnešního dne, abych se vymanil z forem světa, který mě obklopuje. Pomoz mi mít odvahu jako Nikodém, abych mohl přijmout stejné požehnání, jaké přijal on.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 30. března 2019 Zamyšlení