<< >>

To všechno jsem viděl ve dnech své pomíjivosti: Spravedlivý hyne i při své spravedlnosti a svévolník dlouho žije i při své zlobě. Nebuď příliš spravedlivý ani nadmíru moudrý; proč by ses měl zničit? Kazatel 7‚15.16

„Neházejte perly sviním!“ Tato slova v našem jazyku tak zdomácněla, že je mnozí považují za lidovou moudrost. Jejich původ je ale třeba hledat za hranicemi naší vlasti.
Šalomoun byl moudrý. Mnohokrát se setkal s tím, že ho lidé neměli kvůli jeho výjimečnosti rádi. Moudří lidé totiž vidí trochu dál než většina z nás. Když se my cítíme v naprosté pohodě, oni už vnímají nebezpečí. Když nás varují, možná to považujeme za zbytečné otravování a planý poplach.
Někteří lidé jsou tak chytří a spravedliví, až tím druhým lezou na nervy, což není moudré. Pokud narazí na někoho, kdo jejich snahu o spravedlnost pochopí jako útok na svoji osobu, mohou se pak na vlastní kůži přesvědčit o tom, jak smutnou má Šalomoun pravdu.
Moudrý ví, kdy je lepší zmlknout. Jsou lidé, na které moudrost a spravedlnost působí jako červený hadr na býka. V takové chvíli platí Ježíšova rada: „Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás“ (Mt 7‚6). Říkat vždy to, co si myslím, není odvaha, ale hloupost. Radit má cenu jen tomu, kdo o mou radu stojí. V opačném případě riskuji, že se má dobře míněná snaha obrátí proti mně.

Bože, dej mi, prosím, svou moudrost, abych dokázal rozeznat, kdy je nebezpečné plýtvat perlami moudrosti i spravedlnosti.

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 12. července 2018 Zamyšlení