<< >>

Radostné srdce prospívá jako lék… Přísloví 17‚22 (ČSP)

Mezi myslí a tělem je velmi úzký vztah. Pokud je postiženo jedno, trpí s ním i to druhé. Stav mysli ovlivňuje zdraví daleko víc, než si lidé uvědomují. Mnohé choroby, které nás trápí, jsou důsledkem duševní deprese. Smutek, nespokojenost, strach, výčitky svědomí, pocit viny či nedůvěra, to vše podlamuje životní síly a přivolává nemoc i smrt.
Častou příčinou nemoci či jejího zhoršení bývá pěstování nezdravé představivosti. Mnozí z těch, kteří jsou celý život nemocní, by mohli být zdraví, kdyby se oprostili od svých zbytečných obav. Mnoho lidí se domnívá, že každá nepatrná námaha působí nemoc. To, co očekávají, se poté stane skutečností. Mnozí umírají na nemoci, jejichž příčina se zrodila v jejich mysli.
Odvaha, naděje, víra, sympatie a láska podporují zdraví a prodlužují život. Spokojená mysl a radostný duch jsou zdravím pro tělo i silou pro duši. „Radostné srdce prospívá jako lék…“ (Př 17‚22; ČSP). Při léčení nemocného bychom neměli přehlížet vliv myšlení. Ten se, je-li správně využit, stává jedním z nejúčinnějších prostředků v boji s nemocí. (MH 241)

Pane, toužím, aby moje srdce bylo naplněno láskou, radostí, pokojem a pozitivními myšlenkami. Pomoz mi šířit dobrý vliv. Ať se mé radostné srdce stane lékem pro mne i pro lidi v mém okolí.

Bože, prosím Tě o moudrost... 10. července 2017 Zamyšlení