<< >>

Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak. Genesis 1‚29.30

Při čtení biblické zprávy o vzniku života na naší planetě najdeme jednu zajímavou zmínku, která se týká stravy. Někoho to možná překvapí, ale člověk byl na počátku vegan.
Tahle zpráva nekoresponduje s tím, jak nám počátky „homo sapiens“ představovaly učitelky přírodopisu na základní škole. Spousta dnešních „dokumentů“ vycházejících z tzv. „evoluční teorie“ stále vykresluje člověka jako šelmu živící se syrovým masem a krví ulovených zvířat.
Podle knihy Genesis stvořil Bůh člověka i ostatní živé tvory jako vegany. Žádné zabíjení, žádné souboje na život a na smrt. Jako potrava sloužila semena rostlin a ovoce. To je „rajský jídelníček“. Pro mnohé lidi hrozná představa, pro jiné důkaz toho, že tak musíme jíst i my.
Ráj byl ideálním prostředím. Semena a ovoce dokázaly nasytit a dodat vše potřebné. Na změny životních podmínek později Bůh reaguje tím, že jídelníček rozšiřuje o zeleninu a trochu později i o maso některých zvířat. Původním záměrem ale byla strava založená na potravinách rostlinného původu, které by měly být základem naší stravy i dnes.

Bože, děkuji, že mám co jíst. Děkuji Ti za rozmanitou a chutnou stravu. Uč mne dávat mému tělu vše, co skutečně potřebuje.

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 13. ledna 2018 Zamyšlení