<< >>

Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě, avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mně ukázal všechnu svou shovívavost… 1. Timoteovi 1‚15.16

Ti, kteří chtějí ovládat jiné, musí nejdříve zvládat sebe. Jakýkoliv unáhlený přístup k dítěti anebo mladému člověku vyvolává odpor. Ztrácí-li učitel nebo rodič trpělivost, ať raději mlčí, protože v mlčení je v takové situaci úžasná moc.
Učitel nemá zapomínat, že býval dítětem, které také potřebovalo usměrnit. Vždyť i nyní, navzdory výhodám věku, vzdělání a zkušeností, se často zmýlí a potřebuje odpuštění i porozumění ostatních. Při výchově mládeže nesmí zapomínat, že pracuje s lidmi, kteří mají podobný sklon ke zlému jako on. Je toho ještě mnoho, co je musí naučit, a pro některé z nich je to těžší než pro ostatní.
S citlivými a stydlivými žáky musí zacházet velmi jemně. Vědomí vlastní nedokonalosti mu má pomáhat projevovat soucit a trpělivost s těmi, kteří zrovna zápasí s těžkostmi.
Spasitelovo pravidlo – „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi“ (L 6‚31) – by mělo být pravidlem každého, kdo vychovává děti nebo mládež. Vždyť jsou to dorůstající členové Boží rodiny, kteří spolu s námi díky Boží milosti zdědí život věčný. (Ed 292.293)

Pane, při výchově dětí musí člověk vychovávat i sám sebe. Děkuji, že jsi mým trpělivým učitelem.

Bože, prosím Tě o moudrost... 14. září 2017 Zamyšlení