<< >>

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 1. Tesalonickým 5‚18

Síla vůle není doceněná tak, jak by si zasloužila. Pokud ji rozvíjíme a správně usměrňujeme, dodává energii celé bytosti a je úžasnou pomocí pro zachování zdraví. Navíc je silným faktorem při léčbě chorob. Je-li správně zacílená, pomůže zvládat naši představivost a stává se pomocníkem při prevenci a léčbě tělesných i duševních onemocnění. Pokud pacienti použijí sílu vůle k získání správného vztahu k životu, pomáhají tím lékařům. Tisíce lidí by díky tomu mohly být uzdraveny.
Bůh nechce, aby lidé byli nemocní. Touží po tom, aby byli zdraví a šťastní. Proto by se měli rozhodnout, že chtějí být zdraví. Mohou bránit nemoci i tím, že nepodlehnou bolesti a nečinnosti. Měli by se snažit povznést nad bolest a zaměstnat se nějakou užitečnou prací, přiměřenou jejich síle. Při práci a pobytu na čerstvém vzduchu a slunci může nejeden oslabený člověk získat zpět zdraví i sílu. (MH 246)

Bože, prosím o pevnou vůli a odhodlání překonávat překážky a bolesti. Chci víc myslet na to, jak pomáhat a být užitečný pro jiné.

Bože, prosím Tě o moudrost... 17. července 2017 Zamyšlení