<< >>

Ale Noe našel u Hospodina milost. … Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem. Genesis 6‚8.9

Kvůli povolání pastora jsem se během života stěhoval častěji než většina mých vrstevníků. Během těch téměř třiceti let jsem měl mezi sousedy vždy lidi, kterých jsem si mohl vážit.
Noe byl podle Bible muž spravedlivý a bezúhonný. Zvláštní životopis. Byl takový v porovnání se svým okolím. „Chodil s Bohem“ a víra ovlivňovala jeho život. Každý, kdo se s ním setkal, to poznal na způsobu jeho přemýšlení i jednání.
Mnohem důležitější je fakt, že takto ho vidí také jeho Stvořitel, a proto je tím, kdo zachrání lidstvo před vyhynutím. Nejen sousedé, ale i Bůh vidí Noema jako muže spravedlivého a bezúhonného.
I dnes je člověk „živočišným druhem“, kterému hrozí vyhynutí. Stačí, aby jeden šílenec zmáčkl to správné tlačítko, a následující válka zahubí během několika hodin nejen lidstvo, ale i veškerý život na naší planetě.
Jak se můžeme ubránit tomuto ďábelskému scénáři? Noe to dokázal tím, že chodil s Bohem. Ten také, podle Bible, bude mít poslední slovo v dějinách naší hříšné planety. Pokud chci, podobně jako Noe, přežít zkázu planety, mám možnost. Stačí „chodit s Bohem“. Respektovat jeho pravidla života bez ohledu na to, jak to vidí mé okolí. Noe to udělal a přežil.

Bože, nepřipadám si spravedlivý a bezúhonný. Snažím se proto alespoň s Tebou „chodit“. Díky, že mne od sebe nevyháníš.

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 14. února 2018 Zamyšlení