<< >>

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6‚8

„Byl bych se stal křesťanem, kdyby nebylo křesťanů.“ Slova Mahátmy Gándhího dlouhá léta výstižně charakterizují důvod, proč je současné křesťanství v krizi.
Přestože prorok Micheáš oslovuje v prvé řadě Židy, jeho slova by měli brát vážně i křesťané. Podařilo se mu totiž shrnout to podstatné, co s člověkem dělá víra. Ale vezměme to pěkně popořádku.
Stvořitel od počátku klade důraz na „právo“. Zákony vložil do naší DNA a později, když hřích narušil naše svědomí, přidal ještě morální zákon – Desatero.
Jsme lidé, a tak děláme chyby. Podléháme pokušení a pak niterně toužíme po odpuštění a udělení milosti – od našich blízkých i od Stvořitele.
Uznání existence Stvořitele mne učí pokoře a respektu k tomu, co mě přesahuje. Pokora dává odvahu uznat, že je tu někdo, kdo je mocnější, moudřejší a také milosrdnější než já.
Gándhí by se stal křesťanem, kdyby potkal lidi, kteří se v kaž­do­denní praxi řídí slovy Bible. Uvěřili by i další lidé, které odrazuje to, že máme plnou pusu Krista, ale náš život se od toho jeho diametrálně liší. Ano, Gándhího víru už neovlivním. Víru mých sousedů ale ovlivnit mohu.

Bože, chci o Tobě méně mluvit ústy a více svým vztahem k právu, milosrdenstvím a pokorou v posuzování druhých.

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 19. srpna 2018 Zamyšlení