<< >>

„Zítra je slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Co je třeba napéci, napečte, a co je třeba uvařit, uvařte. A vše, co přebývá, uložte a opatrujte do rána.“ Uložili to tedy do rána, jak Mojžíš přikázal. A nezapáchalo to, ani se do toho nedali červi. Mojžíš pak řekl: „Snězte to dnes, protože dnes je Hospodinův den odpočinku. Dnes nenajdete na poli nic. Šest dní budete sbírat, ale sedmý den je den odpočinku. Ten den nebude nic padat.“ Exodus 16‚23–26

Spousta nemocí je dnes podle lékařů zaviněna tím, že neumíme odpočívat. Stále více lidí buď pracuje pořád, nebo naopak neustále lenoší.
Hebrejové v době svého otroctví pracovali sedm dnů v týdnu. Dávno zapomněli na to, že Stvořitel oddělil sedmý den jako čas pro odpočinek a společenství s Bohem. Hospodin jim proto připravil lekci, během které poznají na vlastní kůži, jak vypadá požehnání, které Stvořitel vložil na sobotu.
Každé ráno bude padat mana, zvláštní surovina, ze které budou Židé připravovat slané i sladké pokrmy. Jen v sobotu z nebe nic padat nebude. Tato škola je naučí správně odpočívat. Bůh ještě pro jistotu sobotní odpočinek zanese i do Desatera, které se stane součástí smlouvy, kterou s nimi uzavře.
Ten, kdo umí odpočívat, si sám chrání své zdraví. Těm, kdo to neumějí, ochrání zdraví Hospodin přikázáním.

Bože, děkuji Ti, že Ti záleží na mém zdraví. Nauč mne vzít „sabat“ jako součást mého životního stylu. Chci být zdravý.

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 17. dubna 2018 Zamyšlení