<< >>

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Matouš 5‚8

Traduje se, že Jurij Gagarin po návratu ze svého vesmírného výletu prohlásil: „Byl jsem v nebi a Boha jsem tam nikde neviděl.“ A sovětská ateistická propaganda jásala.
Později prý Gagarin dostal dopis od malé holčičky ze Švédska. Byla v něm otázka: „A máte čisté srdce?“
Ježíš ve svém kázání mimo jiné říká, že Boha uvidí jen ten, kdo má „čisté srdce“. Neříká nic o tom, z jakého národa musí pocházet nebo jakou církev navštěvovat. To podstatné je, v jakém stavu má své nitro.
Boha může podle Ježíše vidět jen člověk, který má čisté srdce. Jenomže jak se k tomuto stavu dopracovat? Podobnou otázku si kladl už král David. Nakonec dospěl k tomu, že to sám nezvládne, a tak prosí: „Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha“ (Ž 51‚12).
Jak poznám, že mám zdravé nitro? Podle Davida ho má „ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, kdo nepozvedá svou duši ke klamu a nepřísahá falešně“ (Ž 24‚4; ČSP). Zatím nemohu říci, že je to můj případ. Občas se mi to daří, jindy zase ne. Možná i proto si na chvíli, kdy uvidím Boha, musím ještě počkat. Naději mi dává Jób, který na konci svého složitého životního období říká: „Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem“ (Jb 42‚5).

Bože, rád Tě jednou uvidím tváří v tvář. Věřím, že mi pomůžeš získat čisté srdce. Díky za Tvé působení v mém životě.

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 7. října 2018 Zamyšlení