<< >>

Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“ (Matouš 24,3)

Včera jsme si všimli, že učedníci byli zmateni vztahem mezi zničením chrámu a druhým příchodem. Kdybych já byl Ježíšem, vyložil bych jim to otevřeně a řekl jim, že k oběma událostem skutečně dojde, ale že mezi nimi uplynou dva tisíce let.
Ježíš se ale neřídí podle mé logiky. Ve své odpovědi spojuje obě události i jejich znamení takovým způsobem, že mnozí křesťané mají dodnes problém s tím, jak je oddělit.
Člověk se diví logice jeho strategie – vždyť mohl ty věci vyjasnit. Jedinou věcí, kterou můžeme říct, je, že Ježíš ve svém vysvětlení tyto dvě události spojuje záměrně.
Ale proč? Tato kapitola nám to objasní. První důvod je zřejmý: Ježíš se ani tak moc nesnaží sdělit nám, kdy přijde konec, jako upozornit své posluchače na to, že mají žít ve stavu trvalého očekávání konce. Ještě víc to Ježíš zdůrazňuje v závěru této kapitoly, kde několikrát opakuje, abychom byli bdělí a připravení (verše 36, 42, 44 a 50). Závěr této promluvy tvoří známá podobenství z kapitoly 25, která však začínají již v kapitole 24 a poukazují na to, jak důležité je věrné čekání a odpovědné konání v době, kdy Kristovi následovníci očekávají konec věků.
Druhým důvodem pro to, proč není Ježíš ve svém výkladu zas až tak precizní, je, že tím nutí čtenáře, aby ve snaze proniknout do smyslu jeho slov soustavně promýšleli, co vlastně Ježíš učí o druhém příchodu. Tento přístup je v některých ohledech podobný tomu, jak Ježíš pracoval s podobenstvími. U Matouše 13,10–15 Ježíš vysvětluje, že raději hovoří v podobenstvích, protože tím přiměje ty, již mají skutečný zájem, aby hledali konečný smysl toho, co řekl – a tím dojdou k hlubšímu pochopení jeho učení.
Právě tato nejasnost či dvojznačnost některých Ježíšových prohlášení vede čtenáře k aktivnímu hledání a zápasení s významem a smyslem daného tématu. Výsledkem je neutuchající zájem o událost druhého příchodu. Tato metoda pomáhá lidem ztotožnit se s hlavní myšlenkou Ježíšova kázání – být bdělý a připravený, protože skutečně nevědí, v kterou hodinu se jejich Pán vrátí.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 7. srpna 2019 Zamyšlení