<< >>

A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ Zjevení 21‚3.4

Slovní spojení „slyšel jsem mocný hlas“ se v knize Zjevení v mé Bibli objevuje celkem čtyřikrát. Tato slova vždy vycházejí z Boží přítomnosti a upozorňují čtenáře na Ježíše Krista, který je představen jako Velekněz, Vítěz nad smrtí a jako věčný Bůh.
Poselství oznámená mocným hlasem nebeského posla seznamují člověka s nejdůležitějšími událostmi v dějinách spásy. Zj 12‚10 představuje Golgotu s jejími důsledky pro ty, kteří přijmou dar spasení. Zj 16‚1 popisuje, jaké následky přinese odmítnutí Boží nabídky milosti a boj proti ní. Zj 21‚3.4 poukazuje na závěr dějin hříchu – na to, že boj je dobojován, ukončen a že vše, co bylo spojováno se slzami, smutkem, bolestí a smrtí, pominulo.
Věta „první věci pominuly“ je vyjádřena časem minulým a jasně vymezuje, že bolestná zkušenost lidstva s hříchem je minulostí, ukončeným dějem, který je nenávratně a navždy pryč.

Pane, jaká je to radost, když můžeme myslet na to, že hřích a jeho ostny jednou dojdou svého konce. Kéž by to bylo co nejdříve!

Jozef Kučera

...na Tebe s důvěrou čekáme! 28. ledna 2020 Zamyšlení