<< >>

I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. Řekl: „Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil.“ Ale Noe našel u Hospodina milost. Genesis 6‚5–8

Vážím si lidí, kteří opravují staré věci. Mají radost, když tomu, co bylo kdysi nové, vracejí původní nádheru i funkčnost. Bez jejich zásahu by to skončilo někde na skládce odpadů.
V knize Genesis čteme o tom, jak náš svět upadal stále hlouběji do propasti hříchu. Zhruba patnáct století trvalo zlu, než se lidé dostali do stavu, kdy by se bez Stvořitelova zásahu navzájem vyvraždili.
Bůh stojí před rozhodnutím: Opravit svět, nebo stvořit nový? Nebyla to snadná volba. Stačilo mu „lusknout prstem“, a staré by bylo nahrazeno novým. Trvalo by to jen pár okamžiků.
Jenže i Bůh má vztah ke všemu, co stvoří. Přestože jsme mu způsobili už tolik bolesti, nevzdává to a dává nám novou šanci. Proto se rozhodl, že dovolí vodě, aby naši zemi důkladně „očistila“.
Je tu někdo, bez koho by se Stvořitelův plán nemohl uskutečnit – člověk, který „našel milost u Hospodina“. Stvořitel poznal, že Noe se svou rodinou pomůže lidstvu přežít, a proto využívá jeho ochoty naslouchat Bohu a poslouchat ho.

Bože, Ty i dnes nabízíš mně a mé rodině svou milost. Nauč mne Ti naslouchat a také Tě poslouchat. Děkuji!

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 13. února 2018 Zamyšlení