<< >>

Niekoľko členov cirkvi sa na nás obrátilo s prosbou o reakciu na internetový článok o súdnom procese v Rakúsku, v ktorom sú rodičia maloletej dcéry obvinení z toho, že z náboženských dôvodov nedovolili dieťa liečiť, následkom čoho došlo k jeho úmrtiu.

Medzi podobnými príkladmi z minulosti citovanými z istého nemeckého denníka na konci správy je uvedený aj prípad manželského páru z cirkvi adventistov, ktorí boli v roku 2012 vo Veľkej Británii odsúdení za vraždu, pretože sa modlili za uzdravenie dieťaťa, ale neposkytli mu potrebnú medikamentóznu liečbu. Podľa znalcov a súdu tým päťročnému synovi privodili smrť.

Novinová správa o tomto prípade z minulosti je pravdivá a zakladá sa na overiteľných faktoch. Rodičia Nkosiyapha a Virginia Kunene na súde uznali svoj podiel na smrti syna. Otec na obhajobu uviedol, že ako profesionálny zdravotník neodmietal lieky úplne, len videl, že sa podávajú pacientom často bez hlbšieho posúdenia, či sú alebo nie sú pre nich vhodné. Pôvodný zdroj, ktorý o udalosti spred ôsmich rokov informoval, obšírne uvádza, že zlyhali aj lekári a sociálny systém. Samozrejme, že to neznižuje zodpovednosť  rodičov a neospravedlňuje ich extrémne náboženské postoje.

V celosvetovom meradle patrí cirkev adventistov k popredným kresťanským spoločenstvám, ktoré založili a vedú nemocnice a ďalšie zdravotnícke zariadenia, ako sú sanatória, kliniky a centrá zdravého životného štýlu. Medzi najznámejšie patrí naša najväčšia nemocnica Loma Linda v Spojených štátoch. Absolventi jej lekárskej fakulty patria medzi špičkových odborníkov vo svojich odboroch. Adventistická sieť zdravotníckych zariadení v USA je najväčším protestantským neziskovým multiinštitucionálnym zdravotným systémom, ktorý sa ročne postará o vyše 4 milióny pacientov. Aj v iných častiach sveta, vrátane Česko-Slovenskej únii cirkvi adventistov, sú medzi našimi členmi mnohí lekári, lekárnici, zdravotné sestry a ďalší špecialisti v oblasti výskumu liečiv, ktorí patria medzi uznávaných odborníkov. Aj preto sa cirkev adventistov nestotožňuje s takto radikálne oddeleným chápaním procesu uzdravenia. Nedávala ani nedáva svojim členom najmenší podnet na ignorovanie odbornej lekárskej starostlivosti. Vo vydávanej literatúre, v článkoch, v prednáškach a v celej zdravotno-osvetovej činnosti vychádza z vyváženého chápania vzťahu medzi duchovnosťou a rešpektovaním najnovších poznatkov lekárskej vedy.  Ako kresťania veríme v Božiu moc, ktorá sa podieľa na uzdravení človeka, ale zároveň uznávame profesionálne schopnosti lekárov. Varujeme pred  pochybnými alternatívnymi metódami uzdravovania, nech by sa tvárili akokoľvek zbožne a odkazujeme na overenú medicínsku odbornosť .

Je nám ľúto, že neospravedlniteľné zlyhanie rodičov v mene jednostranne chápanej duchovnosti skončilo tragicky. Prípadom sa podrobne zaoberali kompetentné orgány a vyvodili z neho primeranú a konkrétnu osobnú zodpovednosť.  V správe zo súdneho procesu sa uvádza, že to, ako sa zachovali rodičia, neodráža oficiálne vieroučné postoje cirkvi adventistov. Nebolo by preto správne, keby skratkovité chápanie procesu uzdravenia jednotlivcov vyvolalo negatívne hodnotenie cirkvi ako celku.   

 

Mikuláš Pavlík

Predseda Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa

redakce - AIS 13. února 2020 Ze života církve