<< >>

Psal se rok 1995 a na Ministerstvu vnitra ČR bylo zaregistrováno Jaroslavem Šlosárkem, Radkem Jonczym a Milanem Kašlíkem občanské sdružení Klub Pathfinder v České republice. Stalo se tak v pátek 7.4. 1995. Je tomu již dvacet let. Za tu dobu vyrostlo v Pathfinderu mnoho dětí, které se staly životními hledači. V nejhojnějších letech měl Klub Pathfinder 83 oddíly a téměř 1800 členů. V roce 2015 je zaregistrovaných “pathfinderů” v České republice kolem 1700. Klub Pathfinder získal v uplynulých letech u Ministerstva školství a tělovýchovy akreditaci a je státem uznávanou a podporovanou organizací.

Na poslední květnovou neděli je připravena oslava těchto dvacátých narozenin Klubu Pathfinder, kde se sejdou aktivní i minulí vedoucí a spolupracovníci Pathfinderu a také hosté ze spřátelených organizací. “To, co bylo před rokem 1989 nemyslitelné, je dnes možné. Jsme vděčni našemu Pánu Bohu za uplynulých 20 let, kdy jsme jako Klub Pathfinder mohli směrovat mnoho dětí k opravdovým životním hodnotám,” uvedl vedoucí české části celosvětové skautské organizace David Čančík.

Pathfinder je ten, kdo jde vždy vpředu, aby našel cestu pro ty, kteří půjdou za ním. Ten, kdo si umí poradit v každé situaci a nezalekne se žádné překážky. Je to ten, na kterého s důvěrou spoléhají ti, kteří se nevyznají. Ten, kdo zná cestu a ukazuje ji jiným.

redakce - AIS 7. dubna 2015 Ze života církve, Ze života sborů