<< >>

Příspěvky z roku 2015

redakce - AIS 31. prosince 2015Inspirace, Ze života církve, Životní styl

S velkým zájmem přímých i internetových účastníků se setkala konference Hudba v bohoslužbě, kterou uspořádal v Praze Teologický seminář církve adventistů. Podle hlavního hosta konference, doktorky Lilianne Doukhanové (na snímku), muzikoložky z Andrewsovy univerzity v USA, se bohoslužebná hudba v čase mění, stejně jako asociace vzbuzované různými hudebními styly a nástroji. Mění se generační, národnostní, etnické i kulturní složení evropských církevních sborů a ty by měly dbát na to, aby jejich hudbě současní lidé rozuměli. Jinak se církev stává “jinou planetou” a pro mnohé příchozí se účast na  bohoslužbě stává kulturním šokem. Lilianne Doukhanová představila na konferenci i nový český překlad své knihy o duchovní hudbě “Sladěni s Bohem”, kterou nabízí vydavatelství Advent Orion Praha. Záznam z konference pořídila internetová televize HopeTV a je k dispozici na YouTube.

Více…

redakce - AIS 24. prosince 2015Inspirace, Ze života církve, Životní styl

Krásných 415 tisíc korun přinesl humanitární organizaci ADRA benefiční koncert, který pořádali pod hlavičkou neziskové organizace Crosspoint manželé Martin a Ester Rážovi v sobotu 12. prosince v Olomouci. Prostředky budou využity na rozvoj dobrovolnictví v Česku, především na rozvoj projektu „dobrovolníci domů“, kdy dobrovolníci navštěvují seniory v jejich domácím prostředí. Druhá část výtěžku bude použita na nákup obědů a oblečení pro chudé děti ze základní školy v ukrajinském Mukačevu. Díky sbírce bude moci obědvat 200 dětí z této školy více jak jeden měsíc zdarma.

Více…

Jitka Chánová 21. prosince 2015Humanitární pomoc

 

redakce - AIS 19. prosince 2015Inspirace, Život víry

Na pražských Olšanských hřbitovech se konal při příležitosti Dne českého vězeňství v pondělí 14.12.2015 vzpomínkový pietní akt u hrobu filozofa, pedagoga, teologa a především průkopníka a reformátora nových metod v napravování zločinců cestou jejich vzdělávání a mravní výchovy Františka Josefa Řezáče. Je považován za zakladatele moderního českého vězeňství. Prosazoval také pomoc propuštěným vězňům po odpykání trestu ze strany obcí, církve a podpůrných spolků na bázi dobrovolnictví. Právě tuto jeho úlohu zdůraznil na setkání předseda spolku dobrovolníků pomáhajících odsouzeným lidem Vězeňská duchovenská péče Pavel Zvolánek z církve adventistů. Vzpomínkový akt uváděl hlavní kaplan Vězeňské služby ČR Pavel Kočnar.

Více…

Ve dnech 26. až 29. listopadu se v německém biblickém středisku Hohegrete uskutečnilo setkání OCI (Outpost Centers International) pro západní Evropu. OCI je dlouholetou a stabilní podpůrnou organizací Církve adventistů sedmého dne. V současné době zastřešuje 110 samofinancujících se misijních institucí z celého světa. Organizace se profiluje v oblasti vzdělávání formou misijních a zdravotně misijních škol, službě společnosti v oblasti zdraví a naplňování potřeb, sociální službě a misii prostřednictvím médií. Z České a Slovenské republiky prezentoval Roman Uhrin projekt Klubů zdraví, do kterého byly mnozí ze zúčastněných již zapojeni, pro další to byla motivace k jejich zakládání. Také vedl jeden z wokshopů zaměřený na zakládání Klubů zdraví. Robert Žižka představil komplex aktivit spolku Prameny zdraví v kontextu aktivit ve spolupráci s církví. Otakar Jiránek, majitel a ředitel společnosti Country life, představil historii, současnost i plány rozvoje obchodů a restaurací se zdravou výživou a bioproduktů.

Více…

redakce - AIS 16. prosince 2015Inspirace, Ze života církve, Životní styl

Syrské děti mají zkušenosti, o jaké by nikdo z nás nestál – zkušenosti s válkou. Adventistická humanitární organizace ADRA jim chce pomoci v Libanonu, kde je v současné době nejvíce uprchlíků a kde máme své spolupracovníky. Projektu „Charitativní audio CD“ se můžete zúčastnit také. Zakoupením krásných syrských pohádek, písniček a říkanek tak uděláte radost dětem českým a my díky vám postavíme školu těm syrským v Libanonu – potřebují to! Cena je 150,- Kč a zakoupit jej můžete v prodejnách Country Life a na www.countrylife.cz.  Nebo ho lze objednat přímo u nás na Adře: Barbora Němcová, barbora.nemcova@adra.cz, 734 795 306.

 

 

Jitka Chánová 14. prosince 2015Humanitární pomoc

Teologickou konferenci na téma “Hudba v bohoslužbě” v sobotu 12.12. konanou v Praze ve Společenském centru Bethany (Za Brumlovkou 4, Praha 4) bude přímo přenášet internetová televize HopeTV. Přenos začne v 11:30 hodin kázáním Jiřího Tomáška “Tváří v tvář”. Hlavní blok konference začne ve 13:15 hodin, předpokládaný závěr je před 19. hodinou. Konference bude poté v neděli pokračovat v užším kruhu aktivních hudebníků v aule Teologického semináře v Sázavě. Záznamy přednášek budou k dispozici v archivu na stránkách internetové televize.

 

 

redakce - AIS 11. prosince 2015Inspirace, Ze života církve, Život víry, Životní styl

5. prosinec byl vyhlášen OSN jako Mezinárodní den dobrovolníků. Adventistická humanitární organizace ADRA je ročně spojená se stovkami dobrovolníků ochotných pracovat spolu s adventisty na pomoci potřebným.  Proto jsme na řadě míst připravili program spojený s modlitbami a hudbou vyjadřující vděčnost za jejich službu. Zároveň to byla příležitost děkovat Bohu za to, že nám dává do srdce touhu pomáhat a že v Adře máme jako církev ničím nenahraditelný prostor, kde mohou lidé pomoc hledat a zároveň i pomoc nabízet. V roce 2015 více než 1700 dobrovolníků nabídlo 1 – 2 hodiny týdně, které byli ochotni pravidelně věnovat někomu z potřebných.

Více…

Jitka Chánová 10. prosince 2015Humanitární pomoc

K videu je možné si kliknutím na “Titulky” spustit slovenský překlad.

redakce - AIS 9. prosince 2015Církev ve světě, Inspirace, Prohlášení církve