<< >>

V sobotu 2. septembra sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 25. výročia knižnej evanjelizácie v porevolučnom období Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa. V kine Petra Bezruča vo Frýdku Místku sa stretli bývalí i súčasní knižní evanjelisti so svojimi rodinami, návštevníkmi a priaznivcami práce s literatúrou z celej únie i členmi okolitých zborov, aby vyjadrili vďaku Pánu Bohu za jeho vedenie v uplynulom štvrťstoročí.

Asi 300 knižných evanjelistov predalo za celé obdobie viac ako 1 300 000 kusov kníh. Počas dopoludňajšej časti programu sa zhromaždenie prostredníctvom diskusie riadenej Jozefom Kučerom prenieslo do obdobia deväťdesiatych rokov, kedy sa pod vedením Jiřího Lodera, Čecho-Kanaďana Karla Sameka a Daniela Márföldiho práca s literatúrou rozbiehala. Čestmír Šťovíček poukázal na to, ako pri svojej kazateľskej práci používa literatúru a Rastislav Špalek spolu s Miladou Macháňovou zase na to, ako dôležité je aj v súčasnej dobe neustále hľadať Božiu réžiu a budovať vzťahy medzi knižnými evanjelistami a ich zákazníkmi.

 

 

Účastníkom jubilejného stretnutia sa prihovoril aj zahraničný hosť, vedúci publikačného oddelenia pri Generálnej konferencii, Almir Marroni, ktorý položil dôraz na dôležitosť poslania písaného slova. Poukázal na biblický príbeh nájdenia knihy zákona počas panovania judského kráľa Joziáša, kedy písané posolstvo zachránilo celý národ.

Odpoludňajšia časť programu bola venovaná príhovorom riaditeľov oboch Vydavateľstiev Advent-Orion v Prahe i vo Vrútkach, Jana Kubíka a Jána Muntága. Po pásme krátkych poďakovaní minulých i súčasných knižných evanjelistov uzavrel slávnostné zhromaždenie svojím príhovorom Mikuláš Pavlík, predseda Česko-Slovenskej únie, ktorý zdôraznil potrebu uvedomenia si Božej milosti a jej prežívanie aj pri práci s literatúrou.

Nenahraditeľným prínosom pre zdarný priebeh jubilejného stretnutia bola organizačná a technická pomoc členov miestneho zboru vo Frýdku Místku. Veľkým povzbudením boli aj vstupy spevokolov zo zborov Frýdek Místek a Vojkovice.

(www.casd.sk)

redakce - AIS 13. září 2017 Ze života církve