<< >>

Tři stovky žen ze sborů církve adventistů se sešly v sobotu 28. 5. v Havířově, aby společně prožily bohoslužbu organizovanou církevní službou žen na téma Staré ctnosti pro novou dobu. “Jsem velice vděčná, že tato krásná akce přinesla nové inspirace, myšlenky, ujištění, směrování, pohlazení, nová setkání s milými ženami i s Bohem,” uvedla vedoucí služby žen v České a Slovenské republice Renáta Chlebková.


Hlavním hostem setkání byla Denise Hochstrasserová, vedoucí služby žen v Interevropské divizi církve zahrnující střední, jižní a západní Evropu. Zúčastněné ženy vyslechly její myšlenky inspirované 31. kapitolou biblické knihy Přísloví, které aplikovala na současnost. Kromě duchovního slova, společných modliteb a písní mohly účastnice čerpat i ze vzájemných chvil o přestávkách a naladit svá srdce na tóny i slova písní mužského Kvarteta z Vojkovic.

“Navzdory menšímu sálu a velikému počtu žen byla atmosféra soboty žen osobní, přívětivá a každá z nás mohla prožít Boží blízkost i Jeho dotek. Každá z nás má mnoho vzpomínek na to, že jsme “ešet” a “chail” – odvážné a statečné a především Bohem požehnané! Těším se příště na viděnou na další sobotě žen již 11. 6. v Praze na Smíchově ´O odpočinku´ anebo na české či slovenské konferenci pro ženy, které se budou konat na podzim. Registrace již probíhají. Více informací je na stránkách //zeny.casd.cz,” uvedla Renáta Chlebková.

 

 

redakce - AIS 4. června 2016 Inspirace, Ze života církve, Život víry, Životní styl