<< >>

Na církevních stránkách Generální konference byl v červenci uveřejněn dokument, který bude diskutován a promýšlen na výročním Výboru Generální konference na podzim tohoto roku.

 

Výkonný výbor Generální konference hlasoval v neděli 17. července o dokumentu, který mu doporučil Výbor dohledu nad jednotou. Doporučení bylo dáno po devíti měsících rozhovorů a konzultací s církevními subjekty na celém světě. Tímto způsobem vykrystalizoval postup, jak je možné vést rozhovory s těmi složkami církve, které se neztotožňují s rozhodnutími a jednáním Generální konference, Výkonného výboru nebo s prováděcími předpisy. Nástin procesu zahrnuje vytvoření několika výborů pro zkoumání jednoty, jež se budou zabývat konkrétními oblastmi, kdy se určité části církve nepodřídí odhlasovaným závěrům, a které budou předávat doporučení Správnímu výboru Generální konference.

Výbor dohledu nad jednotou shromáždil kvantitativní i kvalitativní údaje od vedoucích církve na celém světě na základě dialogu s třinácti světovými divizemi, od zástupců vedení kazatelského oddělení a od institucí spravovaných Generální konferencí. Braly se v úvahu i připomínky členů Výkonného výboru, které zazněly během zasedání předchozích výročních výborů.

Úřad archívů, statistik a výzkumu měl za úkol vypracovat dotazník a zpracovat výsledky získané od všech předsedů unií a divizí z celého světa. Všichni, kteří obdrželi dotazníky, odpověděli, i když se v některých případech rozhodli neodpovídat na některé otázky. Výsledky průzkumu byly zveřejněny v předchozím článku a ukázaly, že většina předsedů církve v celém světě dala přednost určitému způsobu řešení nejednoty.

Podle standardního postupu a protokolu bude dokument, o kterém hlasoval administrativní výbor, rovněž projednán na zasedání Výboru Generální konference a předsedů divizí. Následně bude tento dokument předán k projednání na Výkonném výboru Generální konference, který bude zasedat během října tohoto roku.

(news.adventist.org)

 

Dokument o rešpektovaní a praktickom uplatnení rozhodnutí výboru GK a zasadnutí GK

 

Související články:

Setkávání Výboru pro dohled nad jednotou

Výboru pro dohled nad jednotou byly předloženy výsledky průzkumu

Výbor Interevropské divize jednal o tématu jednoty v rozmanitosti

Výbor Generální konference schválil dokument „Jednotní v poslání“

Dokument „Jednotní v poslání: proces sjednocení církve“ v češtině

redakce - AIS 7. září 2018 Církev ve světě