<< >>

První školní den se může zapsat do turnovské historie i jako den, kdy humanitární organizace ADRA otevřela ve městě již druhý charitativní obchůdek – a to v ulici Hluboká v pasáži Kinských. Turnov tak již není pouze městem drahokamů a českého granátu, ale také městem, které disponuje dvěma ADRA charitativními obchůdky. První obchůdek byl otevřen v Turnově v dubnu letošního roku v ulici Nádražní.

Turnovští občané si obchůdek s darovaným oblečením, starožitnostmi, knížkami, hračkami a další proprietami velmi oblíbili. Vedoucí turnovských obchůdků ADRA Milena Čančíková k tomu dodává: „Obchůdek v sobě propojuje několik myšlenek, jednak je ekologický – umožňuje opakovanou spotřebu věcí, dále je prosociální – zaměstnáváme v něm dlouhodobě nezaměstnané a má komunitní ambice – zapojujeme v něm dobrovolníky z řad občanů různého věku, statusu a vzdělání. Velkým přínosem je také spolupráce se studenty oboru aranžérství. Našim hlavním cílem je finančně podpořit nově vzniklé Dobrovolnické centrum ADRA a dobrovolnický projekt určený na podporu osamělých seniorů v Turnově a okolí.“

 

 

Druhý ADRA obchůdek byl slavnostně otevřen v pravé poledne za účasti přibližně čtyřiceti hostů. Mezi zúčastněnými nechyběli zástupci města, vazební věznice Liberec, Vězeňské duchovenské péče, církve adventistů a Adry.

Otevření proběhlo také za hojné účasti prvních zákazníků, kteří od prvních minut začali přicházet se zájmem do nově otevřeného obchůdku. Program obsahoval i hudební vstoupení a byl zakončen společnou modlitbou Otčenáš.

M. Čančíková, vedoucí charitativních obchůdků ADRA v Turnově a koordinátorka dobrovolníků

redakce - AIS 11. září 2018 Humanitární pomoc