<< >>

Zástupci Církve adventistů sedmého dne vyjádřili vysokým představitelům Ruské federace své obavy z nové legislativy přijaté ruským parlamentem, která přísně omezuje misijní činnost v Rusku mimo jiné zákazem domácích sborů, soukromých pobožností mezi přáteli a úředně nepovoleného šíření náboženské literatury a duchovních myšlenek na internetu.

 

rusko1

 

Nový zákon, jako součást údajných protiteroristických opatření, podepsal 7. 7. ruský prezident Vladimir Putin. Církev adventistů jej marně vyzývala, aby zákon nepodepisoval. Věřící církve po celém Rusku drželi v této souvislosti v předcházejícím týdnu den půstu a modliteb. Ganoune Diop (na snímku druhý čelem zprava), vedoucí oddělení náboženské svobody při celosvětovém ústředí církve adventistů, při své návštěvě v Moskvě během projednávání zákona tlumočil společně se zástupci církve z její Euro-Asijské divize výhrady věřících k nové legislativě vedení dolní komory ruského parlamentu známé jako Státní duma, i zástupcům horní komory – Rady federace.

“Upozornil jsem na problémy tohoto zákona a tlumočil naše znepokojení jako adventistů sedmého dne,” uvedl Ganoune Diop po jednáních. “Tento zákon je oficiálně zaměřen na boj proti terorismu, ale vidíme, jak se může změnit na nástroj inkvizice, protože ve skutečnosti je spojen také s interpretací proselytismu – změny náboženského vyznání.”

Představitelé církve v Rusku před projednáváním zákona vyjadřovali v dopisech státní moci obavu, že jeho znění je vágní a umožní soudům výklad ve smyslu násilného omezování náboženské svobody. Zákon, který má vstoupit v platnost v roce 2018, znemožňuje misijní aktivity v obytných oblastech a prakticky zakazuje soukromé bohoslužby jako jsou domácí sbory a modlitební setkání mezi přáteli.

Zákon také nařizuje, že věřící, kteří se chtějí podělit o svou víru s ostatními, a to i prostřednictvím internetu nebo distribuce literatury, musí k tomu mít úřední povolení. Za porušení zákona je pro občany Ruska pokuta ve výši 5000 až 50.000 rublů (1900 až 19.000 korun) a pro organizace 100 tisíc až milion rublů (38 tisíc až 380 tisíc korun). Pro občany jiných zemí je trestem za porušení nového zákona vyhoštěni z Ruska.

Oleg Gončarov, vedoucí oddělení náboženské svobody při ústředí Euro-Asijské divize církve se sídlem v Moskvě, napsal otevřený dopis prezidentu Putinovi, že jeho podpisem nového zákona dochází k “hrubému porušení základních lidských práv, zejména nezadatelného práva daného každému člověku Stvořitelem vyjádřit své náboženské přesvědčení a dalších práv zakotvených v ruské ústavě a mezinárodním právu.”

Ganoune Diop řekl, že všichni vedoucí služby církve v zájmu náboženské svobody v Rusku (na snímku dole) v uplynulých dnech usilovali o šíření poselství evangelia vlivným lidem, ve stopách biblických hrdinů jako Mojžíš, Josef, Daniel a Ester.

 

rusko2

 

“Proroctví Bible nám říkají, že náboženská svoboda bude v posledních dnech před druhým příchodem Pána Ježíše vážně ohrožena,” uvedli ve svém společném prohlášení. “To je důvod, proč je dnes pro představitele církve tak důležité budovat dobré vztahy se státními úřady i s politickými a jinými náboženskými vůdci. Většina našich setkání byla vynaložena právě na toto.”

V Radě federace se při jednáních 4. až 6. 7. zástupci církve setkali s Josifem Diskinem, předsedou výboru pro harmonizaci mezietnických a mezináboženských vztahů, a s Vladimírem Lagkujevem, poslancem z Dagestánu. Ve Státní dumě přijali delegaci církve Jaroslav Nilov, předseda parlamentního výboru pro náboženské organizace, a Stěpan Medvedko, který dohlíží na každodenní práci výboru.

“Předseda Nilov vyjádřil naději na plodnější spolupráci mezi adventisty a poslanci Státní dumy při jejím příštím zasedání,” informoval Gončarov. Státní duma by se podle něho mohla v souvislosti s omezeními misijní činnosti k zákonu ještě vrátit na podzim. Podle Gončarova bude do té doby církev společně s dalšími ohroženými náboženskými organizacemi usilovat o novelu zákona.