<< >>

Církev adventistů ve Velké Británii a Irsku reaguje na výsledek nedávného referenda ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, v němž se 72 procent zúčastněných obyvatel země 23. 6. rozhodlo rozdílem 3,8 % hlasů opustit Evropskou unii, a k následným projevům nesnášenlivosti vůči přistěhovalcům z jiných zemí EU, zejména z východní Evropy. “Mnozí studenti proroctví vidí ´brexit´ jako naplnění předpovědi z biblické knihy Daniel (2:43), že různé národy Evropy ´nepřilnou k sobě navzájem´. Tato skutečnost nás ale nezbavuje naší zodpovědnosti usilovat o jednotu, lásku a společenství mezi všemi lidmi,” uvedl předseda církve ve Velké Británii a Irsku Ian Sweeney (na snímku).

Podle něho “proroctví v 2. kapitole knihy Daniel neznamená, že bychom neměli bojovat proti rozdělování lidí pocházejícímu z rasismu, předsudků, sobectví a podobně. Ježíš jednou řekl ´chudé máte vždycky s sebou´ (Evangelium podle Jana 12,8), ale to neznamená, že bychom měli prostě přijmout chudobu, aniž bychom se snažili o její zmírnění!” Předseda Irské misie církve David Neal k tomu uvedl: “Člověk upřímně věřící Bibli prožívá rozpor. Jistěže prorocké slovo pro něho platí. Ale zároveň nebude ochoten podporovat ty, kteří šíří ´strach z cizích´, ty, jejichž činy a slova hraničí s xenofobií. Stejnou platnost jako proroctví v Daniel 2 má v Bibli bezesporu i Kristovo podobenství o milosrdném Samařanovi. Kampaň pro brexit zcela ignorovala tyto hodnoty.”

“Evropa bude vždy tak či onak rozdělena, ale máme křesťanskou povinnost projevovat svou lásku všem lidem, kteří jsou v politických debatách anonymizováni a označováni jako ´přistěhovalci´, ´ekonomičtí uprchlíci´ a tak dále,” prohlásil Ian Sweeney, jehož rodiče se přistěhovali do Británie v roce 1970. “Můžeme se lišit v jazyku, kultuře nebo etnickém původu. Ale každý muž, žena a dítě jsou našimi bratry a sestrami, které Kristus miluje a zemřel pro jejich záchranu.”

Raafat Kamal, předseda Transevropské divize církve se sídlem v Londýně, uvedl, že “odchod Spojeného království z EU by měl zřejmé finanční a provozní důsledky na poslání církve v Evropě, na které je třeba se připravit.” Zároveň konstatoval, že Transevropská divize církve je nejen multikulturní, ale i “multiměnová” a současný strmý pokles hodnoty britské libry, který značně finančně poškozuje i církev, se netýká všech prostředků Transevropské divize. “Uspořádání Evropy se v průběhu let změnilo uvnitř i vně církve. Evropské divize církve se ve své historii několikrát měnily z hlediska své velikosti a struktury. Změny samy o sobě nejsou problém. Jde jen o to najít nejlepší způsoby, jak na ně reagovat,” řekl Kamal a dodal: “Může se stát, že v nastávajících časech nejistoty se budou lidé více obracet k řešením založeným na víře, a v tom jako adventisté můžeme být společnosti více ku pomoci.”